Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX - strona 1 Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX - strona 2 Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo Budowlane
„XXX” Sp. z o.o. SPIS TREŚCI I. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa II. Analiza makrooteczenia III. Analiza otoczenia konkurencyjnego Ogólna charakterystyka sektora Prognozy i tendencje rozwojowe Analiza wnętrza firmy struktura zatrudnienia struktura organizacyjna współpraca zaopatrzenie surowcowo-materiałowe uzależnienie od dostawców składniki majątku analiza wyniku finansowego porównanie do lidera IV. Analiza SWOT V. Strategia I . INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Firma i siedziba przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa :
Przedsiębiorstwo Budowlane „XXX” Sp. z o.o.
Siedziba przedsiębiorstwa : Data rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku.
Firma powstała w 1987 r., początkowo w formie spółki cywilnej, natomiast w roku 1995 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Naczelne Kierownictwo sprawuje Zarząd Spółki.
Przedmiot działalności firmy Przedsiębiorstwo „XXX” jest przedsiębiorstwem budowlano-handlowym i realizuje zadania w następującym zakresie:
kompleksowe wykonywanie robót budowlanych;
kompleksowa budowa obiektów typu - domy mieszkalne , lokale , hale produkcyjne , obiekty użyteczności publicznej , osiedla;
generalne wykonawstwo przebudowy i adaptacji dla potrzeb inwestorów; likwidacja i rozbiórka obiektów II. ANALIZA MAKROOTOCZENIA Bardzo skomplikowanym zadaniem jest dokładna analiza makrootoczenia ponieważ opiera się na biernej obserwacji zachodzących w otoczeniu trudno- mierzalnych procesów , a także polega w dużym stopniu na prognozowaniu. Jednym z czynników determinujących funkcjonowanie firmy , jest jej umiejscowienie w konkretnych realiach tworzących makrootocznie. Układ szans i zagrożeń dla działalności gospodarczej powoduje , iż bardzo ważne jest dokładne poznanie tych czynników. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, choć obecna sytuacja ekonomiczna w kraju nie jest w pełni klarowna. Wyniki 1999 roku wskazują, że Polska mimo pewnego zwolnienia tempa wzrostu, wywołanego wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, nadal należy do krajów o wysokiej dynamice rozwoju.


(…)


=> SZANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
swobodny dostęp do długoterminowych niskooprocentowanych kredytów budowlanych
wzrost cen nieruchomości
zdynamizowany rozwój Śląska w wyniku reformy administracyjnej oraz dobrego wizerunku regionu w oczach potencjalnych inwestorów
ostnienie specjalnych stref ekonomicznych i szeroko zakrojone inwestycje kapitału zagranicznego na terenie Śląska
=> ZAGROŻENIA
działalność w branży…
… w stosunku do 1998 roku wynikało między innymi z :
• trudnych warunków pogodowych na początku roku i znacznego ograniczenia prac związanych ze wznoszeniem budowli i inżynierią lądową i wodną,
• ograniczeniem prac związanych z wykonywaniem instalacji budowlanych i wykończeniowych , • bardzo dynamicznego rozwoju budownictwa w latach 1997 - 1998 ( wzrost w stosunku do 1996 roku o ponad 28% ),
• stosunkowo…
… przenikającymi trendami zachodnioeuropejskimi. Dla branży budowlanej stawia to pewne wyzwania. Używane materiały, wykończenia wnętrz, wyposażenie dotychczas uważane za luksusowe staje się dzisiaj niezbędnym standardem. Występuje duże zapotrzebowanie na nowoczesne wysoko funkcjonalne mieszkania. Dorastające pokolenie wyżu demograficznego coraz częściej zgłasza zapotrzebowanie na tego typu lokale. Szczególnie…
… mieszkaniowym po zahamowaniu regresu w latach 1994-96 nastąpi szybszy rozwój od 2000 roku spowodowany rozpoczęciem działania systemu kredytów hipotecznych przede wszystkim na budowy domów wielorodzinnych. W 2000 r. można przewidywać ok. 10% wzrost liczony liczbą oddanych do użytku mieszkań
rozwój budownictwa użyteczności publicznej w 2000 r. będzie się koncentrował na realizacji obiektów rozpoczętych wcześniej…
… poprzedniego. Wzrost ten był spowodowany zakupem niezbędnych do działalności budowlanej urządzeń specjalistycznych typu: ładowarka, betoniarka, , koparka, walec, młot udarowy i wyburzeniowy a także środków transportu obniżających koszty transportu obcego. Zakupiono również nowe zestawy komputerowe a stare zmodernizowano w związku ze zwiększeniem liczby stanowisk administracyjnych. Nabyto nowoczesny sprzęt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz