Analiza ekonomiczna - strona 18

Analiza finansowa spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Spis treści Ogólna charakterystyka spółki 1.1. Ogólne informacje o spółce Pełna nazwa (firma): „Computer Service Support” Spółka Akcyjna Skrót firmy: „Computer Service Support” S.A. Siedziba spółki: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 012796515 Numer iden...

Analiza finansowa "TP S.A." - Rentowność majątku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Analiza finansowa TP S.A. Wstęp. Analizowanym przez nas przedsiębiorstwem jest Telekomunikacja Polska SA (TP). Podmiotem dominującym wobec TP jest Skarb Państwa posiadający 100% głosów na WZA. Przedsiębiorstwo jest monopolistą na krajowym rynku usług telekomunikacyjnych. TP należy do branży usługo...

Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4298

Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa. czynniki wewnętrzne czynniki zewnętrzne Na rentowność przedsiębiorstwa wpływa szereg czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od niego. Określa się je jako czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pomiędzy nimi występują liczne powiązania, które m...

Analiza firmy elektronicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „XXX” PORÓWNANIE ATRAKCYJNOŚCI RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ. Zdecydowaliśmy się na podjęcie działalności w branży elektronicznej. Wybór nasz był uzasadniony tym, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, które moglibyśmy wykorzystać w prow...

Analiza "Hortex SA"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2093

HORTEX S.A. Opis firmy HORTEX S.A. HORTEX HOLDING SA to producent soków, nektarów i napojów oraz mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych - artykułów spożywczych sprzedawanych pod jedną z najbardziej znanych polskich marek. Historia HORTEXU sięga l...

Analiza kosztów własnych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa Analiza całkowitych kosztów własnych działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Tabela nr. 1. Całkowite koszty własne działalności przemysłowej w układzie rodzajowym w latach 1995-1997r. (w tyś. zł.) Wyszczególnienie 1995 1996 1997 plan wykonani...

Analiza marketingowa studia fotografii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

ANALIZA MARKETINGOWA STUDIA FOTOGRAFII CYFROWEJ Spis Treści Definicja Produktu Fotografia cyfrowa Technologia 3. Serwis cyfrowy II Charakterystyka Rynku Miejsce działalności Zakres wykonywanych usług Rynek konsumencki Ankieta Udział w rynku Przychód ze sprzedaży 1.Przychód ze sprzedaży z...

Analiza odchyleń w analizie finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

ANALIZA ODCHYLEŃ W ANALIZIE FINANSOWEJ Analiza podstawowych odchyleń na podstawie analizy finansowej. Analiza finansowa obejmuje ocenę wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, w tym stanu majątkowo-kapitałowego, wyników finansowych i ogólnej sytuacji finansowej firmy. Analiza ta, będąca czę...

Analiza otoczenia firmy Interspeed

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

ANALIZA OTOCZENIA FIRMY INTERSPEED sp. z o.o. Charakterystyka firmy Dane ogólne Firma INTERSPEED sp. z o.o. to dostawca Internetu, działający od 1997 roku na podstawie koncesji Ministra Łączności. W jego szerokiej ofercie można znaleźć wszystko co jest potrzebne by umożliwić dostęp i w pełni wyko...

Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych - ANALIZA ZMIAN WIEL...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysków i strat sprawozdania z przepływu środków pie...