Analiza finansowa spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa spółki - strona 1 Analiza finansowa spółki - strona 2 Analiza finansowa spółki - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści Ogólna charakterystyka spółki 1.1. Ogólne informacje o spółce Pełna nazwa (firma): „Computer Service Support” Spółka Akcyjna
Skrót firmy: „Computer Service Support” S.A.
Siedziba spółki: ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 012796515 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-00-14-518 1. 2. Forma prawna spółki Spółka akcyjna posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim. Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wydanych na podstawie Statutu wewnętrznych regulaminów Spółki.
Postanowieniem z dnia 27 października 1997 roku Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego w Dziale B pod numerem 51891 spółkę pod firmą „Computer Service Support” S.A. 1.3. Historia spółki Spółka została zawiązana w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym z dnia 27 listopada 1993 r. , Repetytorium A/3324/93. W dniu 23 listopada 1993 r. spółka „Computer Service Support” z.o.o. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. s. Warszawy w Dziale B pod numerem 38691. Założycielami spółki byli: A. Poślednik (10 udziałów), K. Poszepczyński (10 udziałów), A. Kryzar (10 udziałów), S. Michalak (10 udziałów).
Na podstawie uchwały nr 1 z dnia 1 października 1997 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przekształcono spółkę „Computer Service Support” z.o.o. w spółkę „Computer Service Support”S.A. Postanowieniem z dnia 27 października 1997 roku Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego w Dziale B pod numerem 51891 spółkę pod firmą „Computer Service Support” S.A.

(…)

…. Wynik finansowy i jego analiza
Rachunek zysków i strat jest częścią sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy. Informuje on o stopniu realizacji podstawowego celu działalności gospodarczej czyli o wysokości wyników finansowych osiągniętych w okresie sprawozdawczym. Określany jest też często jako rachunek wyników. Jest on sporządzany we wszystkich przedsiębiorstwach bez względu na formę…
… ten zależy od wszystkich czynników, które maja wpływ na zysk tj. na działalności podstawowej, działalności finansowej oraz wyniku na sprzedaży usług, surowców, materiałów i towarów. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto. Wskaźnik ten określany jest też zwrotem ze sprzedaży. Informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Marża…
… (ROS)
%
8,27
20,1
17,89
23,05
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
%
4,95
12,08
11,12
14,05
Wskaźnik rentowności majątku (ROA)
%
15,28
24,61
12,5
8,63
Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE)
%
38,52
62,79
17,95
10.95
Marża na sprzedaży
%
10,6
20,4
17,25
18,47
Dźwignia finansowa
%
23,24
38,18
5,45
2,32
W analizowanym okresie wskaźniki rentowności sprzedaży brutto i netto osiągają stosunkowo wysokie wartości. Można zauważyć ich trwałą wzrostową tendencję.
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Pozytywnym zjawiskiem był fakt, iż z roku na rok zysk rósł od wartości 8,27 % w roku 1995 do 17,89 % w 1997. W I połowie 1998 rok wynosił 23,05 %. Rentowność sprzedaży netto określa udział zysku netto w całości przychodów ze sprzedaży. Wielkość wskaźnika obliczonego dla roku 1997 tj. 11,12 % uległa…
… się tendencję wzrostową wskaźnika co świadczy o wolniejszym regulowaniu zobowiązań. 5.2. Wskaźniki zadłużenia
wskaźnik ogólnego zadłużenia = Wskaźnik ogólnego zadłużenia - określa udział zobowiązań, czyli kapitałów obcych, w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Jego dobra kondycja finansowa jest związana z kształtowaniem się wskaźnika na poziomie 0,57-0,67. W przypadku gdy firma finansuje swoją działalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz