Podstawy chemii fizycznej - strona 2

note /search

Atom wieloelektronowy - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Atom wieloelektronowy z rj2 re-e rj1 x y Energia w atomie z dwoma elektronami E=T+V 2 1 2 p p2 T = T1 + T2 = + 2m 2 m Vje1 Ze 2 1 =− ⋅ 4π ε o rje1 Vje2 Ze 2 1 =− ⋅ 4π ε o rje2 e2 Vee = ⋅ ree przyciąganie 1 4π ε o odpychanie Energia w atomie z dwoma elektronami 1...

Wiązanie chemiczne - wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Wiązanie chemiczne ♦ Na czym polega wiązanie chemiczne ? ♦ Dlaczego się tworzy ? ♦ "Pierwiastki dąŜą do uzyskania na ostatniej powłoce konfiguracji gazu szlachetnego" Lewis, Kossel, Langmuir 1916-1919 (tzw. teoria Lewisa) ♦ Gerardowi N Lewisowi zawdzięczamy równieŜ sposób prezent...

Podstawy chemii fizycznej - wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Homojądrowe cząsteczki dwuatomowe Cząsteczki dwuatomowe w drugim okresie Pierwiastki drugiego okresu Konfiguracja elektronowa w stanie podstawowym: Li Be B C N O F Ne K2s1 K2s2 K2s22p1 K2s22p2 K2s22p3 K2s22p4 K2s22p5 K2s22p6 K = 1s2 (He) 1 Orbitale walencyjne drugiego okresu...

Własności kierunkowe wiązań - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Własności kierunkowe wiązań 2Py 2P x O 1s 1s H H Cząsteczka wody H2O Gdyby orbitale molekularne w cząsteczce wody były wynikiem nakładania się orbitali atomowych 2px i 2py tlenu z orbitalami 1s dwóch atomów wodoru, kąt pomiędzy wią...

Bodźce reakcji chemicznej - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Bodźce reakcji chemicznej O chemii mieszanin ... Kilka waŜnych pojęć UKŁAD - wyraźnie oddzielona (granicami) część otaczającej nas rzeczywistości materialnej; FAZA - homogeniczna (jednorodna) część układu, wykazująca określone własności fizyczne i ograniczona określonymi powierzchniami, nada...

Równowagi w roztworach elektrolitów - wykład 13

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 490

Równowagi w roztworach elektrolitów ciąg dalszy Autodysocjacja wody • W wodzie istnieją wiązania atomowe spolaryzowane O-H. Dipole wody działają wzajemnie na siebie... + - + + + - + - - + H H - - + O + + + - H - + - H O - + + 2H 2O ← H 3O + + OH − → - + H O ...