Chemia - strona 18

Metale - Wiesław Apostoluk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

METALE W Układzie Okresowym należy wyróżnić pierwiastki występujące w przyrodzie w sposó b naturalny oraz pierwiastki, które otrzymano na drodze przemian jądrowych. W przyrodzie występuje tylko 89 naturalnych pierwiastków, a o statnim z nich jest uran o liczbie atomowej Z = 92. Trzy pierwiastki o...

Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH KLAS ZWIĄZKÓW PIERWIASTKÓW BLOKÓW d i f Wszystkie pierwiastki rodzin bloku d i f są metalami. Pierwiastki bloku d , rodziny od 3 do 12, występujące w czwartym, piątym, szóstym i siódmym okresie UO , noszą miano pierwiastków przejśc iowych. P ierwiastki rodzin bloku f , położ...

Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków - Elektroujemność...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH KLAS ZWIĄZKÓW PIERWIASTKÓW BLOKÓW s i p Wstęp. Elektroujemność pierwiastków Elektroujemność, χ , jest to wielkość określająca zdolność atomu pierwiastka znajdującego się w cząsteczce do przyciągania ku sobie elektronó...

Analiza miareczkowa - twardość

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1456

                           próba nr 7 ANALIZA MIARECZKOWA CZ. 2 TWARDOŚĆ WODY Twardość wody zależy od zawartych w niej jonów: wapnia, magnezu, żelaza, manganu i  innych metali ciężkich. W wodach naturalnych dominują jonu wapnia i magnezu. Wy...

Identyfikacja anionów cz. 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1414

nr próby 141 142 143 144 anion S2O32- F- ClO3- NO3- SPRAWOZDANIE nr 4 Identyfikacja anionów cz. 2 Zadanie polegało na identyfikacji anionów z grup:czwartej, piątej, szóstej i  siódmej. Podział na grupy (wg Bunsena) opiera się na różnej  rozpuszczalności soli srebra i baru w wodzie i kwasie 2n azoto...

Identyfikacja soli cz.2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

SPRAWOZDANIE NR 5 Identyfikacja soli (poprawa) nr próby 77 sól CdSO4 Przy wykrywaniu soli postępuje się analogicznie jak przy identyfikacji anionów i kationów.  Najpierw należy zidentyfikować kation danej soli, wykorzystując podział kationów na 5 grup,  wytrącając je w postaci nierozpuszczalnych os...

Identyfikacja soli

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1869

SPRAWOZDANIE NR 5 Identyfikacja soli  nr próby 39 79 sól NaJ HgCl2 Przy wykrywaniu soli postępuje się analogicznie jak przy identyfikacji anionów i kationów.  Najpierw należy zidentyfikować kation danej soli, wykorzystując podział kationów na 5 grup,  wytrącając je w postaci nierozpuszczalnych osad...

Sprawozdanie - azot amonowy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1890

SPRAWOZDANIE nr 10 azot amonowy nr próbki zaw. azotu amonowego ilość NH4+ 30 1 mg/ dm3 1,28 mg NH4+/dm3 Wstęp Pojęciem azotu amonowego określa się w chemi  sanitarnej zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowyc...

Sprawozdanie - mangan

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

SPRAWOZDANIE nr 11 mangan nr próbki zawartość manganu 5 0,9 mg Mn/dm3 Wstęp: Rozpowszechnienie manganu w skorupie ziemskiej wynosi 0,09 %. Pierwiastek ten występuje w  wielu rudach, z których najpospolitsze to: pirozulit, hausmanit, manganit, braunit, rodachrozyt i  rodonit. Minerały te występują n...