Analiza miareczkowa - twardość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza miareczkowa - twardość - strona 1 Analiza miareczkowa - twardość - strona 2 Analiza miareczkowa - twardość - strona 3

Fragment notatki:

                           próba nr 7 ANALIZA MIARECZKOWA CZ. 2 TWARDOŚĆ WODY Twardość wody zależy od zawartych w niej jonów: wapnia, magnezu, żelaza, manganu i  innych metali ciężkich. W wodach naturalnych dominują jonu wapnia i magnezu. Wyróżnia   się   twardość   węglanową   –   spowodowaną   obecnością   węglanów   i  wodorowęglanów i twardość niewęglanową – wywołaną przez inne związki, a także twardość  wapniową i magnezową. Twardość ogólna jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej  lub magnezowej i wapniowej.  Wody   o   nadmiernej   twardości   mogą   wytrącać   osady   w   przewodach   wodociągowych,  zmniejszając ich przepustowość, natomiast wody o małej zawartości jonów wapnia i magnezu  stwarzają dobre warunki rozwoju procesu korozji.  Do   oznaczenia   twardości   wody   wykorzystuje   się   metody   kompleksowego  miareczkowania,  które w stosunku do innych  metod  analitycznych  wykazują szereg zalet  takich jak: prostota, dokładność i możliwość szybkiego wykonania oznaczeń.  Twardość wody można wyrazić m.in. w:  −  mval/dm3  = 2,8 °n = 50 mg CaCO3/dm3 −  °n  = 17,86 mg CaCO3/dm3 = 0,3572 mval/dm3 −  mg CaCO3/dm3  = 0,02 mval/dm3 = 0,056   °n  Poniżej przedstawione zostały czynności wykonane w celu oznaczenia twardości wody w  próbie nr 7, obliczenia i wnioski.   1) Oznaczenie twardości ogólnej: W kolbie umieszczono 50 cm3 próby i wlano po 1 cm3 roztworu buforowego oraz roztworu  chlorowodorku   hydroksyloaminy.   Następnie   dodano   3   krople   siarczku   sodu   i   ok.   0,05   g  mieszaniny czerni eriochromowej T z chlorkiem sodu. Roztwór zmiareczkowano  18,1 cm    3   wersenianu   disodu   do   zmiany   zabarwienia   z   czerwonego   na   niebieskie   (bez   odcienia  fioletowego).  2) Oznaczenie zasadowości ogólnej: Do 100 cm3  próby dodano 5 kropli oranżu metylowego i zmiareczkowano  5,7 cm    3   kwasu  solnego aż do zmiany barwy z żółtej na pomarańczową. Twog Tww Twnw TwCa TwMg °n  36,2 15,96 20,24 27,18 9,02 mg CaCO3 / dm3 646,532 285,05 361,482 485,5 161,032 mval/dm3 12,93 5,7 7,23 9,71 3,22 Zawartość jonów Ca2+ Mg2+ [mg/dm3] 194,59 39,123 Zog Zalk 5,7 mval/dm3 0 3) Oznaczenie twardości wapniowej Do   50   cm3  próby   dodano   3cm3  roztworu   alkalizującego,   1cm3  roztworu   chlorowodorku  hydroksyloaminy,   3   krople   siarczku   sodu   i   ok.   0,2   g   kalcesu.   Roztwór   zmiareczkowano  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz