Twardość wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twardość wody - strona 1 Twardość wody - strona 2

Fragment notatki:

Twardość nadają jony (twardość wody zależy od zawartości w niej tych jonów) -wapnia -magnezu -żelaza - manganu -innych metali ciężkich Twardość węglanową i niewęglanową określa się na podstawie oznaczeń twardości ogólnej i  zasadowości badanej próbki. Twardość węglanowa – twardość wywołana przez wodorowęglany i węglany oraz obecnie      ewentualnie wodorotlenki wapnia i magnezu Twardość niewęglanowa – twardość wywołana przez inne związki wapnia i magnezu (np. chlorki,              siarczany) twardość ogólna = twardość węglanowa + twardość niewęglanowa  1  - 20,04 mg Ca2+/dm3 1  – 12,15 mg Mg2+/dm3 Gdy    Twog  zog     to     Tww = zog     i      Twnw= Twog - zog  Gdy    Twog ≤ zog     to     Tww = Twog     i      Twnw= 0    i   zalk= zog - Twog  Zasadowość alkaiczna wynika z obecności wodorowęglanów sodu i potasu w  niektórych wodach. Do określenie twardości wody stosuje się metody kompleksometrycznego miareczkowania. 1) Oznaczanie twardości ogólnej - umieszczamy w kolbie 50 cm3 próbki - dodajemy: + 1 cm3 roztworu  buforowego + 1 cm3 roztworu  chlorowodorku hydroksyloaminy + 0,05 g mieszaniny  czerni eriochromowej T z chlorkiem sodu - NATYCHMIAST miareczkujemy roztworem  wersenianu disodu  do zmiany zabarwienia z     czerwonego na niebieskie bez odcienia fioletowego (fiolet – wpływ substancji organicznych) - obliczenia: 2) Oznaczanie twardości wapniowej - umieszczamy w kolbie 50 cm3 próbki - dodajemy: + 3 cm3 roztworu  alkalizującego ( 120g KOH rozpuszczone w wodzie i dopełnione do      500 cm3) + 1 cm3 1% roztworu  chlorowodorku hydroksyloaminy + 0,2 g  kaloesu - NATYCHMIAST miareczkujemy roztworem  wersenianu disodu  do zmiany zabarwienia z     czerwonego na niebieskie - obliczenia: 3) Oznaczanie magnezu - określenie twardości ogólnej = oznaczenie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu - oznaczenie zawartości wapnia ( jak w 2 ) - obliczenia: Oznaczenia: a – objętość roztworu wersenianu disodu użyta na miareczkowanie badanej próbki [cm3] V – objętość badanej próbki, użyta do oznaczenia [cm3] 0,1 – współczynnik przeliczeniowy  Inne ( mniej przydatne) info: - Pod względem higienicznym twardość wody ma znaczenie drugorzędne. - Woda do celów gospodarczych i picia powinna mieć twardość nie większą niż 10   . - Wody o nadmiernej twardości mogą wytrącać osady w przewodach wodociągowych,  zmniejszając stopniowo ich przepustowość; natomiast wody o małej zawartości jonów  wapnia i magnezu stwarzają warunki rozwoju procesu korozji

(…)

… naturalnym. Źródłem związków wapnia w
wodach są:
o Gleba
o Materiał warstw wodonośnych
o Ścieki przemysłowe
o Odpady
- Niektóre sole wapnia występujące w wodzie ulegaja rozkładowi w podwyższonych
temperaturach i tworzą kamień w kotłach parowych, przewodach, zbiornikach i naczyniach
do gotowania wody.
- Jony magnezu występują prawie we wszystkich wodach naturalnych.
- W wodach słabo zmineralizowanych jony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz