Sprawozdanie - alkacymetryczna analiza miareczkowa, kwasowość i zasadowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4543
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - alkacymetryczna analiza miareczkowa, kwasowość i zasadowość - strona 1 Sprawozdanie - alkacymetryczna analiza miareczkowa, kwasowość i zasadowość - strona 2 Sprawozdanie - alkacymetryczna analiza miareczkowa, kwasowość i zasadowość - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE nr 6 Alkacymetryczna analiza miareczkowa (oznaczanie kwasowości i zasadowości) zasadowość Zog=6,75 mval/dm3  Zmin=3,05 mval/dm3   kwasowość brak zawartość wodorotlenków 0 mg/dm3 zawartość węglanów 183 mg/dm3 zawartość wodorowęglanów 39,65 mg/dm3 pH 8,3 Wstęp Celem analizy miareczkowej, zwanej również analizą objętościową jest dokładne  oznaczenie zawartości badanej substancji znajdującej się w roztworze.  Polega ona na  stopniowym dodawaniu z biurety roztworu innej substancji, reagującej z substancją  oznaczaną do odmierzonej objętości roztworu zawierającego oznaczany składnik  (czynność tą nazywamy miareczkowaniem). Końcowy moment reakcji poznaje się po charakterystycznej zmianie barwy wskaźnika  dodanego przed miareczkowaniem. Zakończenie miareczkowania musie odpowiadać  punktowi równoważnikowemu miareczkowania, czyli momentowi, w którym dodana  objętość roztworu odczynnika o znanym stężeniu jest równoważna ilości oznaczanego  składnika. Na podstawie objętości użytego odczynnika oblicza się zawartość oznaczanego składnika.  Zasadowość Zasadowość wody lub ścieków jest miarą zawartości w nich jonów wodorowęglanowych,  węglanowych, wodorotlenowych i innnych, które posiadają zdolności wiązania jonów  wodorowych. Oznacza się ja przez miareczkowanie próby roztworem mocnego kwasu  wobec fenoloftaleiny, później wobec oranżu metylowego. W zależności od pH wody rozróżnia się: zasadowość mineralną (Zmin) oraz zasadowość  ogólną (Zog).  Zasadowość mineralna (wobec fenoloftaleiny) występuje, gdy pH próby jest większe od  8,3; spowodowana jest obecnością jonów wodorotlenowych i węglanowych. Oznacza się  ją przez miareczkowanie próby silnym kwasem wobec fenoloftaleiny. Zasadowość ogólna występuje, gdy pH jest większ od 4,5. Powodowana jest obecnością  jonów wodorotlenowych, węglanowych i wodorowęglanowych. Oznacza się ją silnym  kwasem w obecności oranżu metylowego do pH 4,5. Wody o pH mniejszej niż 4,5 nie  posiadają zasadowości. Oznaczanie zasadowości: 1. W kolbie stożkowej należy umieścić 100 cm3 badanej próby i dodać 4 krople roztworu  fenoloftaleiny.  2. W przypadku wystąpienia różowego zabarwienia próbkę należy zmiareczkować 0,1 n  roztworem kwasu solnego do zaniku zabarwienia.  3. Objętość kwasu użytego do miareczkowania oznacza się jako Vf.  4. Następnie do tej samej próbki dodać 5 kropli oranżu metylowego i miareczkować  zawartość kolby 0,1 n roztworem kwasu solnego do pierwszej zmiany barwy z żółtej na  pomarańczową.  5. Objętość 0,1 n kwasu solnego zużytą łącznie na zmiareczkowanie próby oznacza się 

(…)

… ogólną (Kw og). Próby o pH większym od
8,3 nie posiadają kwasowości.
Kwasowośc ogólną oznacza się przez miareczkowanie kwasów zawartych w badanej
próbie roztworem wodorotlenku sodu do pH 8,3 wobec fenoloftaleiny.
Kwasowość mineralną określa się przez miareczkowanie kwasów mineralnych roztworem
wodorotlenku sodu do pH 4,5 wobec oranżu metylowego.
Oznaczanie kwasowości:
1. W kolbie stożkowej umieścić 100…
… kwasowości.
Kwasowośc ogólną oznacza się przez miareczkowanie kwasów zawartych w badanej
próbie roztworem wodorotlenku sodu do pH 8,3 wobec fenoloftaleiny.
Kwasowość mineralną określa się przez miareczkowanie kwasów mineralnych roztworem
wodorotlenku sodu do pH 4,5 wobec oranżu metylowego.
Oznaczanie kwasowości:
1. W kolbie stożkowej umieścić 100 cm3 badanej próby.
2. Dodać 3 krople oranżu metylowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz