Chemia - strona 19

Sprawozdanie - oznaczanie żelaza metodą rodankową

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5488

SPRAWOZDANIE nr 8 oznaczanie żelaza metodą rodankową nr próbki 33 zawartość żelaza 0,1 mg/ dm3 Wstęp: Żelazo jest bardzo rozpowszechnionym składnikiem chemicznym wód naturalnych. Żelazo może  występować w postaci jonów żelaza (II) Fe2+ lub żelaza (III) Fe3+. Znaczna zawartość żelaza wpływa  negatyw...

Sprawozdanie - tlen rozpuszczony

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

SPRAWOZDANIE nr 8 tlen rozpuszczony nr próbki 5 zawartość tlenu rozpuszczonego 3,584 mg O2/dm3 Wstęp Do oznaczania zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie stosuje się metodę Winklera i jej modyfikacje w  zależności od rodzaju substancji przeszkadzających. Tlen rozpuszczony oznacza się w butelkach ...

Twardość wody

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

Twardość nadają jony (twardość wody zależy od zawartości w niej tych jonów) -wapnia -magnezu -żelaza - manganu -innych metali ciężkich Twardość węglanową i niewęglanową określa się na podstawie oznaczeń twardości ogólnej i  zasadowości badan...

Zawartość azotu amonowego w wodzie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3290

SPRAWOZDANIE ZAWARTOŚĆ AZOTU AMONOWEGO W WODZIE Nr próbki mgNNH 4/dm 3 mg NH4+/dm3 0,372 0,478 Wprowadzenie Jako azot amonowy NNH4 rozumie się zawartość azotu znajdującego się w wodzie lub  ściekach w postaci jonów amonowych NH4+ i wolnego amoniaku NH3. Występujący w wodach powierzchniowych amoniak...

Alkiny-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Wykład 4                        Otrzymywanie i własności węglowodorów aromatycznych  • smoła pogazowa - jeden z produktów koksowania węgla. Najobficiej występuje w smole  pogazowej naftalen (około...

Aminokwasy-wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

Wykład 7  AMINOKWASY    Aminokwasy zawierają w cząsteczce, oprócz rodnika  węglowodorowego, dwie grupy funkcyjne:  - aminową –NH2  - kwasową –COOH    Ponadto aminokwasy mogą zawierać inne grupy funkcyjne np. wodorotlenową,  wodorosiarczkową, pierścień aromatyczny lub heterocykliczny.    Położenie 

Białka - Proteiny

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Klasyfikacja białek:  • białka proste,  • białka złożone.    Do  białek prostych  zalicza się te, które po  hydrolizie  dają wyłącznie  aminokwasy lub ich  pochodne.     Białka złożone składają się z cząsteczki białka prostego połączonego z inną niebiałkową  jednostką strukturalną.    Białka proste...

Liczby kwantowe, konfiguracja

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

Chemia      Liczby kwantowe  • Właściwości poszczególnych elektronów, a więc:  • poziom energetyczny,  • kształt orbitali, ...

Niebezpieczne związki organiczne - chlorowane związki aromatyczne i di...

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    CHLOROWANE ZWIĄZKI AROMATYCZNE    Istnieje duża różnorodność chlorowanych związków aromatycznych.  Ze względu na znaczne zagrożenie środowiska najdokładniej zbadano polichlorowane  bifenyle i terfenyle.    PCB są stosowane przy produkcji:  • Transformatorów  • Tw...

Niebezpieczne związki organiczne - pestycydy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE    PESTYCYDY    Nazwa  PESTYCYDY  pochodzi od łacińskiego słowa pestis – zaraz, plaga ceadere – zabijać    Pestycydy są to naturalne lub syntetyczne substancje. Które stosuje się do  zwalczania   różnego rodzaju  szkodników .  Zastosowanie posiadają przede wszystkim...