Chemia środowiska - strona 2

note /search

Techniki rozkładu na mokro i sucho

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2114

Techniki rozkładu na sucho 1. spopielanie  polega na powolnym rozkładziemat org w piecu, zapewniającym uzyskanie 400-600C. W  trakcie rozkladu powstaje popioł, złożony głownie z węglanow i tlenkow, ktory następnie roztwarza się  wodpowiednim kwasie lub mieszaninie kwasow. W analityce zanieczyszcz...

Techniki wydzielania analitów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

TECHNIKI WYDZIELANIA ANALITÓW: analit – to co oznaczamy matryca – to co towarzyszy próbce (tego nie oznaczamy) 1) PRÓBKI ŚRODOWISKOWE     (gleba, woda wodociągowa, powierzchniowa, ścieki, gazy:  odlotowe, spalinowe, atmosfera) Najczęściej do tego celu stosuje się ekstrakcję: • korzyści: - przenie...

Biowskaźniki - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Biowskaźnik - info o stanie(jakości) środow oraz o naturze zmian w nim zachodzącym, zmiany w  zachowaniu stoso organ monitoruj(zmiany w składzie i liczebności, miany fizjologiczne i morfologiczne). b.regulujące : fizjonomicznie pokazują stopień uszkodzenia zal od presji działczynnika. b.akumulują...

Etapy procesu analitycznego - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1834

  1. A. Etapy procesu analitycznego etapy Próbki gazowe Próbki ciekłe Próbki stałe Pobieranie próbek - usuwanie materii  zawieszonej -osuszanie próbki izolacja i wzboagcenie  analitów derywatyzacja - oddzielenie materii  zawieszonej Transport i  przechowywanie Konserwacja termiczna Konserwacja te...

Kontaminacja próbek na poszczególnych etapach

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3073

* problem kontaminacji próbek na poszczególnych etapach-  * problem kontaminacji próbek na poszczególnych etapach KONTAMINACJA KONTAMINACJ  (zanieczyszczenie) zanieczyszczenie  - polega na niekontrolowanej zmianie stężenia polega na niekontrolowanej zmianie stężeni   oznaczanego pierwiastka w pró...

Chemia środowiska - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Spójnoś ć- powiąz wyniku pomiar z przyjętmi ukł odnies przez nieprzerwany łańc porównań. A udit wewn -  sprawdz poprawn funkcjon abo przepr-eniu badania zgodności przyjętych zał(wymagań) ze stanem  obecnym. Akredytacja  wskazuje,że labo stos...

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skutki niszczenia warstwy ozonowej: zamieranie planktonu - mniej ryb - mniejsze połowy (rybactwo i rybołówstwo.), niekorzystny wpływ na rośliny - mniejsze plony (rolnictwo), często występujący r...

Odnawialne żródła energii

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1967

odnawialne źródła energii Czym tak właściwie są odnawialne źródła energii? Definiuje się je jako „szeroki zakres samoodnawiających się źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr, przepływ wody, wewnętrzne ciepło Ziemi, biomasa itp., które mogą być wykorzystane przede wszystkim do ...

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1729

zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany Dziura ozonowa Ozon, czyli trójtlenek, jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu. W atmosferze istnieje jako jeden z milionów jej składników. Warstwa ozonowa znajduje się głównie w

Azbest - charakterystyka i podział

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

azbest Czym jest azbest? Nazwa azbest nie dotyczy żadnego konkretnego minerału, jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej...