Etapy procesu analitycznego - wejściówka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy procesu analitycznego - wejściówka - strona 1 Etapy procesu analitycznego - wejściówka - strona 2 Etapy procesu analitycznego - wejściówka - strona 3

Fragment notatki:


  1. A. Etapy procesu analitycznego etapy Próbki gazowe Próbki ciekłe Próbki stałe Pobieranie próbek - usuwanie materii  zawieszonej -osuszanie próbki izolacja i wzboagcenie  analitów derywatyzacja - oddzielenie materii  zawieszonej Transport i  przechowywanie Konserwacja termiczna Konserwacja termiczna Konserwacja termiczna Obróbka próbek w  laboratorium - Izolacja i wzbogacanie  analitów - uwalnianie  zatrzymanych analitów - derywatyzacja - oczyszczanie i  zmniejszanie objętości  ekstraktu - liofizacja - izolacja i wzbogacanie  analitów - uwalnianie  zatrzymanych analitów - derywatyzacja - oczyszczanie i  zmniejszanie objętości  ekstraktu - suszenie  - rozdrabnianie - analiza sitowa - rozkład próbek -  uwalnianie  zatrzymanych analitów - derywatyzacja - oczyszczanie i  zmniejszanie objętości  ekstraktu Separacja, detekcja i  oznaczanie - derywatyzacja - kalibracja - derywatyzacja - kalibracja - derywatyzacja - kalibracja Pobieranie próbek pierwszy etap procesu analitycznego. Etapy:   p obranie reprezentatywnej  próbki pierwotnej , ujednolicenie pobranego materiału i  otrzymanie próbki ogólnej, następnie poprzez zastosowanie operacji zmniejszających ilość  materiału otrzymanie średniej próbki, która zostaje podzielona na równocenne próbki  laboratoryjne, z których w końcowym etapie pobiera się do badań  próbkę analityczną.  Wszystkie te  operacje są przeprowadzane tak, aby zachować reprezentatywność obiektu, czyli tak aby próbka  analityczna wykazywała wszystkie cechy całego badanego obiektu.   Pobieranie próbek    Norma Polska regulująca pobieranie i przygotowanie próbek chemicznych PN-68/C-04500  Pobieranie i przechowywanie próbek Jednym z najważniejszych zadań analityka jest pobranie reprezentatywnej próbki, gdyż błędów popełnionych na etapie poboru próbek nie można skorygować w dalszym toku analizy. Pobieranie próbek jest procesem  o zasadniczym znaczeniu dla poprawno ś ci wyników bada ń, wymagającym odpowiedniego zaprogramowania i realizacji. Analityk musi sprecyzować cel badań, który w znacznym stopniu determinuje lokalizację miejsc poboru próby, czas trwania, częstotliwość i technikę pobierania, sposób postępowania z pobranymi próbkami oraz wybór metod analizy. Wyróżnia się trzy podstawowe cele pobierania próbek: • kontrolę jakości w celu stwierdzenia zgodności badanych parametrów z obowiązującymi wymaganiami, której wyniki słuŜą do podejmowania doraźnych i krótkoterminowych decyzji, • charakterystykę jakości prób do wyznaczania lub prognozowania zmienności parametrów jakościowych prób w czasie oraz do długookresowych potrzeb kontrolnych,

(…)

…. Po wysuszeniu z kolei konieczne jest,
aby tygiel lub naczynko wagowe wstawić na kilkanaście minut do eksykatora, aby ochłodziło
się do temperatury pokojowej i nie absorbowało wilgoci z powietrza.
* Homogenizacja, wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z dwóch lub więcej składników,
nie mieszających się ze sobą w warunkach normalnych. Homogenizację przeprowadza się m.in.
metodą ciśnieniową, sposobem udarowym, działaniem ultradźwięków, poprzez intensywne,
szybkie mieszanie oraz przez zastosowanie środków chemicznych (dyspergatorów lub
emulgatorów)
Przygotowanie próbki do analizy
- usunięcie interferentów,
- ekstrakcja,
- izolacja analitów,
- matryca pierwotna,
- zmiana matrycy: matryca pierwotna matryca wtórna (odbierająca),
- operacje wykonywane :
- in situ,
- w laboratorium
- wzbogacanie analitów
AT…
…;

informacje dodatkowe (kto pobrał, opis próbki itd.)
b) średnia- część próbki ogólnej, reprezentująca pod względem właściwości i składu
chemicznego badaną partię produktu, przeznaczoną do badań laboratoryjnych. Powinna być
opakowana i przechowywana w sposób zapewniający jej niezmienność. Ma ona wielkie znaczenie
bo reprezentuje całą partię. Na każdym opakowaniu tej próbki należy zamontować nalepkę…
… oznaczania
chlorowcopochodnych węglowodorów i węglowodorów aromatycznych stosuje się naczynia
szklane, a próby schładza do temperatury 2-5ºC i przechowuje nie dłużej niż 1 tydzień w ciemności.
WWA w wodzie utrzymują stabilność przechowywane w ciemności przez 72 h w szklanym
naczyniu po dodaniu chloroformu w ilości kilku ml na 1 l próbki. Próbki gleby przechowuje się w
ciemności i schłodzone do temperatury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz