Biowskaźniki - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Biowskaźniki - omówienie zagadnienia - strona 1  Biowskaźniki - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Biowskaźnik - info o stanie(jakości) środow oraz o naturze zmian w nim zachodzącym, zmiany w  zachowaniu stoso organ monitoruj(zmiany w składzie i liczebności, miany fizjologiczne i morfologiczne). b.regulujące : fizjonomicznie pokazują stopień uszkodzenia zal od presji działczynnika. b.akumulujące -posiadają zdolność gromadzen różnorodnych subsi we własny tkankach -b.skale gatunkow e-sporządzane w zależ od stopnia tolerancji ekologicznej na określony czynnik,  substancję . Biomonitor-  organizm lub wspólnota organizmów będące źródłem informacji na temat ilościych aspektów  jakości środow; monitoring uzyskiwany ze stęż specyficznej subst w mater biologicznym. Biomarker-  narzędzie stosow do śledzenia obecności toksycznych związków w środ i miejscach pracy,  markery fizjologiczne; mierzalny biologicznie parametr(np. zmiany biochemiczne) na poziomie niższym niż  organizm, wskazujący na wpływ środ i działanie zanieczy; bardzo specyficzne1. Ekspozycji ( narażenia )-wskutek wchłonięcia  dawki;określa  ilościowo   wchłoniętą subst, jej metabolit lub powoduje interakcję z substancjami endogennymi2. Skutków zdrowotnych (efekt działania) –dostarczają infor o zmianach w organiz,które powstały w wyniku  ekspozycji na dział subst toksycznej; wykrywane są zmiany biochemiczne, fizjologiczne, behawioralne w ust roju, które można wiązać z możliwością występowania zaburzeń stanu zdrowia   3.Wrażliwości  – informują o tym,czy w przypadku określonej osoby lub grupy, po podaniu określonej dawki , należy oczekiwać skutków zdrowotnych mniejszych lub wiekszych od oczekiwanych(immunoglobuliny).N arażeniedawka zaabsorbowanadawka krytycznaefekt biologicznyefekt zdrowotny. bioczujnik - urządzenie pomiarowe które wytwarza sygnał proporcjonalny do stęż określonej grupy zw  poprzez odpowiednie połączenie selektywnego biologicznie systemu (enzym, przeciwciała, organella)i  odpowied dobranego przetwornika(np elektrody potencjonometryczne,optycznego lub amperometrycznej  optycznego) odbiornika. Do detekcji subst chem wykorzyst się subst aktywną biolo-nie (biokatalizator,  receptor) w połączenie z przetwornikiem.Klasyfik- rodzaj receptora biolo-nego (enzymat, powinnowactwa  Zastoso-oznaczanie pestycydów. Biotest - technika anality, polega na obserwacji odpowiedzi na danym poziomie biologicznej organizacji,  wynikającej z zaburzenia homeostazy,wskutek zmian zachodzących w danym elemencie środ (wystąpien  zanieczysz).Celem- wykazanie obecności subst toksycznych w środ albo poznanie jej szkodliwości poprzez  ilościowe oszaczowanie wpływu tej subst na żywy organizm.W lab, niekiedy w terenie war standardowe. 

(…)

…. Zaabsorbowane pierwiastki na powierzchnioczyszczenie, usunięcie cząstek piasku. 1 czyszczenie/mycie 2 suszenie w piecu próżniowym lub w
liofizatorze 3 homogenizacja. Oczyszczenie materiału: wycieranie ściereczką strumień azotu, szczotkowanie,
wytrząsanie. Mycie w łaźni ultradźwiękowej: woda- pitna, destylowana; rozpuszczalniki- EDTA, polarne,
niepolarne kwasy
Suszenie- eliminowanie ryzyko rozwoju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz