Odnawialne żródła energii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne żródła energii - strona 1 Odnawialne żródła energii - strona 2 Odnawialne żródła energii - strona 3

Fragment notatki:


odnawialne źródła energii Czym tak właściwie są odnawialne źródła energii? Definiuje się je jako „szeroki zakres samoodnawiających się źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr, przepływ wody, wewnętrzne ciepło Ziemi, biomasa itp., które mogą być wykorzystane przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej, jak również ciepła oraz magazynowania energii.” Innymi słowy, są to niewyczerpalne źródła energii z punktu widzenia człowieka. „Zielona energia” - jeden z terminów określający energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii - charakteryzuje się znikomym zanieczyszczeniem środowiska podczas procesu pozyskiwania energii, stąd jest ona uważana za przyjazną środowisku. Przeciwieństwem energii odnawialnej jest energia konwencjonalna. Energia konwencjonalna to energia uzyska z paliw kopalnianych, w tym ciał stałych, węgla kamiennego, brunatnego, czy też cieczy i gazów, ropa naftowa oraz gaz ziemny, a także paliw nuklearnych - uranu. Pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych posiada wiele wad. Miedzy innymi procesowi towarzyszy wytwarzanie ogromnych ilości zanieczyszczeń, które są uwalniane do atmosfery, między innymi tlenki/dwutlenki siarki, tlenki azotu, czy dwutlenek węgla, który jest uważany za główną przyczynę przyśpieszania efektu cieplarnianego. Paliwa kopalniane są jednak o wiele tańsze w pozyskiwaniu i eksploatacji, w przeciwieństwie do zielonej energii, która ciągle jest dość kosztowna.
Energia słońca. Energia słoneczna jest jedną z najbardziej obiecujących form pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Proces pozyskiwania energii polega na konwersji promieniowania słonecznego docierającego do ziemi na energię elektryczną, cieplną bądź chemiczną za pomocą kolektorów, ogniw słonecznych. Promieniowanie słoneczne można zamienić na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych . Tego typu ogniwa mają wiele zastosowań:
- mogą być stosowane przez gospodarstwa domowe do produkcji energii
- wykorzystywane w niewielkich urządzeniach jak kalkulatory, zegarki itp.
- wykorzystywane w żeglarstwie, marynarce, do zasilania akumulatorów na łodziach, bojach.
- wykorzystywane do zaopatrywania w energię pojazdów kosmicznych, satelit
- budowa elektrowni fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na dużą skalę
Z promieniowania słonecznego, może być także pozyskiwana energia cieplna, głownie za pomocą kolektorów cieczowych , które mogą służyć do:
- dostarczania ciepłej wody użytkowej, w domkach jednorodzinnych
- ogrzewania budynków
Z promieniowania słonecznego można także uzyskać energię chemiczną. Zachodzi na szeroką skalę w organizmach żywych, za pomocą procesu zwanego fotosyntezą.


(…)

… wzmianki o wiatrakach pojawiają się już w kodeksie Hammurabiego, wykorzystywane były do melioracji pól oraz pompowania wody
Energia wody.
Jest to wykorzystywanie energii pływów morskich, prądów morskich, czy rzecznych a także energii spadu wody do produkcji energii mechanicznej, elektrycznej.
Wady:
-Ingerencja w środowisko naturalne, niszczenie miejsc tarła dla ryb, bądź uniemożliwianie ich wędrówek…
…. Istnieją dwa źródła energii geotermalnej. Źródła petrotermiczne-warstwy skalne gromadzące ciepło oraz Źródła hydrotermiczne- gorąca woda(50-70°C) i para oraz ich mieszanina(200-300°C). Energia geotermalna o wysokim potencjale temperaturowym wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej, natomiast energia geotermalna o niskim potencjale (do 40°C ) wykorzystywane są w pompach ciepła, co jest o wiele bardziej opłacalne, niż jej konwersja w energię elektryczną.
Eksploatacja energii geotermalnej może mieć negatywny wpływ na środowisko, co wynika z fakty z emisji szkodliwych gazów- siarkowodoru, radonu oraz dwutlenku węgla, może także powodować zwiększenie zasolenia gleb.
Energia biomasy.
Energię biomasy można uzyskać z odpadów rolnych (słoma, biogaz z gnojowicy, estry oleju rzepakowego, alkohol), odpadów leśnych (kora, chrust, trociny, tarcica) odpadów przemysłu celulozowo-papierniczego, tekstylnego, spożywczego, makulatury czy też biogazu pochodzącego z wysypisk.
Biomasa jest to masa materii organicznej zawarta w organizmach zwierzęcych lub roślinnych określonej przestrzeni, powstaje w wyniku reakcji fotosyntezy.
CO2 + 2H2O {CH2O} + O2 Biomasę można wykorzystać na kilka sposobów:
-poprzez bezpośrednie…
… modułów fotowoltaicznych
-wysoki koszt urządzeń niezbędnych do konwersji energii słonecznej
Energia Wiatru.
Energię wiatru wykorzystuje się za pomocą wiatraków wyposażonych w turbiny i zamienia się ją na energię mechaniczną, która następne zamieniana jest na energię elektryczną
Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru przy jego prędkości od 4m/s do ok. 25m/s. Elektrownie wiatrakowe najczęściej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz