Odnawialne źródła energii-opracowanie - Elektrownia falowania i prądów morskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii-opracowanie - Elektrownia falowania i prądów morskich - strona 1 Odnawialne źródła energii-opracowanie - Elektrownia falowania i prądów morskich - strona 2 Odnawialne źródła energii-opracowanie - Elektrownia falowania i prądów morskich - strona 3

Fragment notatki:

Odnawialne źródła energii
Zgodnie z ustawą energetyczną w polsce odnawialne żródła energii zdefiniowane
są jako: “źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię
pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w
procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątek roślinnych i zwierzęcych”.
Możemy zatem podzielić je na źródła z których możemy pozyskać:
- energię słoneczną,
- energię wiatru,
- energię prądów, pływów i spadku wody,
- energię geotermalną,
- bioenergię.
I. Energia słoneczna
Elektrownie słoneczne zajmują się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na
ciepło, a ciepło na energię elektryczną. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje elektrowni
słonecznych:
- CRS (Central Receiver System) polegająca na odbiciu promieni słonecznych z dużego
obszaru i skierowaniu ich w jeden centralnie umieszczony punkt, gdzie można osiągnąć
bardzo wysoką temperaturę.
- DSS (Distributed Solar System) tu promienie kierowane są za pomocą kolektorów na
rurę, w której płynie czynnik (najczęściej olej o małej lepkości i dużej pojemności
cieplnej). Czynnikprzepływając przez wiele kolektorów osiąga dość wysoką, choć dużo
niższą niż w systemach CRS temperaturę (poniżej 400 C)
Obecnie powstają dwie nowe elektrownie słoneczne:
- pierwsza w Czechach - Chwaleticach w pobliżu Pardubic. Zostanie wybudowana przez
koncern elektryczny CEZ w 3 etapach i ostatecznie jej moc ma sięgnąć 50 MW.
Szacowany koszt budowy ma przekroczyć ponad 6 mld koron czeskich.
- druga w Portland w USA - zostanie wybudowana przez ProLogis z wydajnością 2,4 MW
Przy energii słonecznej wyróżniamy dwa typy specjalnych ogniw słonecznych
wykorzystywanych do pozyskiwania energii:
- Ogniwo fotowoltaiczne (fotoogniwo) inaczej element półprzewodnikowy w którym
następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego w energię
elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Fotoogniwa są stosowane przede
wszystkim jako baterie w zegarkach, sztucznych satelitach, samochodach z napędem
hybrydowym, elektrowniach słonecznych oraz jako czujniki i fotodetektory w fotometrii.
- Kolektory słoneczne to urządzenia do konwersji energii promieniowania słonecznego w
ciepło. Kolektroy możemy podzielić na: płaskie, płaskie-próżniowe, próżniowo-rurowe,


(…)

… składa się z: przezroczystego pokrycia,
absorbera (najczęściej blachy miedzianej pokrytej powłoką selektywną), wymienika
ciepła (najczęściej rurki miedzianej przylutowanej do absorbenta), izolacji (wełna
mineralna lub pianka poliuretanowa). Popularnym zastosowaniami kolektorów
słonecznych są: podgrzewanie wody użytkowej, basenowej, wspomaganie centralnego
ogrzewania. Schemat prostej instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej zawiera
kolejno: kolektor słoneczny, regulator urachamiający pompe, pompe, naczynie
przeponowe, zbiornik magazynujący ciepłą wodę użytkową oraz podłączone do instalacji
inne źródła ciepła.
Na obecną chwile Polska nie posiada czynej elektrowni słonecznej. Jest jednak w
planach budowy elektrownia słoneczna w Wierzchosławicach 1,8 MW ,która oczekuje na
dotacje Unii…
… elektryczną.Zasada ta może się nieco różnić w
przypadku zastosowania innych typów turbin.
III. Energia Wody
Wyróżniamy 3 typy elektrowni wodnych: pływów, falowania i prądów morskich oraz
spadku. W przeszłości energie wody wykorzystywały koła wodne których w 16 wieku w
Polsce było ponad 3 tysiące osiągały one nawet 2-4 KM.
Elektrownie pływową pierwszą zbudowali w roku 1967 Francuzi w Saint-Malo.
Elektrownia…
…), a
głębokość ich występowania w skałach osadowych od 1 m do 10 km. Jak dotąd na terenie
Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów cieplnych:
- Bańska Niżna (4,5 MJ/s - docelowo 70 MJ/s)
- Pyrzyce (15MJ/s - docelowo 50 MJ/s)
- Stargard Szczeciński (14 MJ/s)
- Mszczonów (7,3 MJ/s)
- Uniejów (2,6 MJ/s)
- Lasek (2,6 MJ/s)
- Słomniki (1 MJ/s)
- Klikuszowa (1 MJ/s)
V. Bioenergia
Energię zawartą w biomasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz