Odnawialne źródła energii - Energia wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii - Energia wody - strona 1 Odnawialne źródła energii - Energia wody - strona 2 Odnawialne źródła energii - Energia wody - strona 3

Fragment notatki:

ODNAWIALNE Ź RÓDŁA ENERGII 1. Podział odnawialnych ź ródeł energii Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energie związane z aktywnością Słońca, geotermią Ziemi i z grawitacyjnym oddziaływaniem Księżyca. Źródła te, w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie są wprawdzie odnawialne, ale w interesującej nas skali czasowej można je uznać za niewyczerpalne. Określa się je również jako pierwotne źródła energii. One to bowiem, w wyniku naturalnych przemian, zachodzących w przyrodzie, powodują powstawanie innych form energii - np. wiatru, biomasy, wody itp. Podział odnawialnych źródeł energii, naturalne i techniczne procesy przemiany energii, oraz formy użytkowej jej postaci przedstawiono w tabeli 2. Energia wody W aspekcie kryteriów ekologicznych jest to, po energetyce wiatrowej, najbardziej czysta technologia produkcji energii elektrycznej. Sprawność przetwarzania energii w elektrowniach wodnych przewyższa dwukrotnie sprawność elektrowni węglowych, a otrzymywana w nich energia elektryczna jest najtańsza i najmniej obciążająca środowisko.
W rzecznych elektrowniach wykorzystuje się trzy rodzaje turbin wodnych, dobieranych w
zależności od lokalnych uwarunkowań:
- turbin ę Peltona jest ona wysokoobrotową turbiną, wymagającą strugi wody o stosunkowo niewielkim natężeniu ale o dużym ciśnieniu i znacznej energii kinetycznej, którą uzyskuje się w wyniku połączenia odpowiednim systemem rur wysoko położonych zbiorników wodnych z niżej położoną, o 200-400m, turbiną. Elektrownie wodne z takimi turbinami instaluje się zwykle w terenach górzystych
- turbin ę Francisa , wykorzystującą zarówno energię kinetyczną, jak i potencjalną
wody, zadawalają się kilku- kilkunastometrową różnicą poziomu między wlotem, a wylotem
wody z turbiny. Rozwijane przez nią prędkości obrotowe są zdecydowanie mniejsze niż
w przypadku turbin Peltona, a zapotrzebowanie na wodę większe.
- t urbin ę Kaplana budowaną zwykle o osi pionowej, wolnoobrotową, przewidzianą
do instalowania na rzekach o małych spadach, ale zapewniających przepływ dużej masy
wody przez turbinę.
3. Energia pływów i fal Znaczenie mają te miejsca nabrzeży na kuli ziemskiej, gdzie ukształtowanie brzegów, zatok
i cieśnin zapewnia różnicę poziomów większą niż 5 m. Z uwagi na problemy techniczne i potęgę morskiego żywiołu, zwłaszcza w okresie sztormów i huraganów, żadna z elektrowni pływowych nie pracuje na skalę przemysłową, wspomagając jedynie, przy korzystnych warunkach atmosferycznych, lokalne sieci energetyczne. Podobne problemy występują w przypadku konwersji energii fal na energię elektryczną. Wykorzystuje się przy tym układy: pneumatyczne, mechaniczne, indukcyjne i hydrauliczne. Rozwiązania te służą głównie do zasilania boi nawigacyjnych, latarni morskich oraz platform wiertniczych.


(…)

… sąsiadujących z takimi wysypiskami. Znane są przypadki samozapalenia się wysypisk i trwające tygodniami akcje gaszenia takich pożarów, w czasie których przedostaje się do atmosfery znaczna ilość CO, CO2, dioksyn, furanów i sadzy.
Biogaz można uzyskać z trzech głównych źródeł:
- fermentacji osadu czynnego w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków;
- fermentacji organicznych odpadów przemysłowych…
… energetycznych można wykorzystywać następujące postacie biomasy:
 drewno odpadowe  słomę  odpady organiczne  biopaliwa płynne - oleje roślinne, biodiesel, bioetanol, z gorzelni i agrorafinerii,
 biogaz z gnojowicy, osadów ściekowych i wysypisk komunalnych.
Polskie zasoby biomasy w postaci drewna, słomy i osadów ściekowych szacuje się na 30
mln ton rocznie, co energetycznie jest równoważne 15-20 mln ton węgla
Najważniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy są:
 stałe i pewne dostawy krajowego nośnika energii w miejsce importowanej ropy i gazu;
 wykorzystanie nadprodukcji żywności (rzepak);
 tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie na wsi;
 ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych, który w przeciwieństwie do CO2 z biopaliw nie jest neutralny dla środowiska, powodując…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz