Międzynarodowa ochrona środowiska - strona 2

note /search

Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin ochrona powietrza 37%, gospodarka wodna - 8%, ochrona powierzchni ziemi 5%, dotacje unijne 21% - dba o to ostatnie Fundusz Spójności Fundusze wojewódzkie istnieją we wszystkich województwach są samorządową osobą prawną są niezależna od siebie i od NFO...

Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Źródła finansowania: • Środki UE • Środki krajowe - Polski system finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska • Fundusze strukturalne • Fundusze celowe • Fundacje • Banki

Gówne zasady rolnictwa ekologicznego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Główne zasady rolnictwa ekologicznego nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin nie stosuje się wielohektarowych monokultur w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne powszechnie stosuje się nawozy zielone, kompost,

Kierunki zmian i panujące poglądy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Kierunki zmian i panujące poglądy: Zerwanie z tradycją i jakością produktów, jaką gwarantowały cechy rzemieślnicze; Mała interwencja rządów w procesy industrializacji; Zanieczyszczenie powietrza i wód uważano za niezbędne koszty zwiększenia produkcji; Powietrze i woda to

Konferencja Environment and Development - Szczyt Ziemi - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Konferencja Environment and Development („Szczyt Ziemi”) “Szczyt Ziemi” - spotkanie przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, delegatów z ponad 140 krajów świata - spotkanie z ”bogatej” północy z “biednym” południem. [W 20 lat po konferencji w Sztokholmie !] Deklaracja z Rio w sprawie śr...

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem Konwencja CITES (Convention on international trade In endangered species of Wild fauna and flora) Konwencja Waszyngtońska - przyjęta w Waszyngtonie 3.03.1973, ratyfikowana przez Polskę w 1990 Depoz...

Konwencja o obszarach wodno błotnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

Konwencja o obszarach wodno błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego konwencja Ramsarska, sporządzona w Ramsar 2 lutego 1971, ratyfikowana przez Polskę w 1978. Była zaczynem I światowej sieci przy...

Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych Konwencja „Berneńska” zawarta 19.09.1979 w Bernie, ratyfikowana przez Polskę w 1996 r. Depozytariusz - Sekretarz Generalny Rady Europy Liczba stron: 45 2 gatunki z Polski chronione w ramach tej konwenc...