Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - omówienie - strona 1 Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Źródła finansowania:
• Środki UE
• Środki krajowe - Polski system finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska
Fundusze strukturalne
• Fundusze celowe
• Fundacje
• Banki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom.
Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport.
Fundusz ten wspiera następujące dziedziny:
• Poprawa jakości wód powierzchniowych
• Polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia
• Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
• Poprawa jakości powietrza
• Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
• Zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy
• Rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej
Skąd pochodzą pieniądze?
• Z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami UE (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii)
• Z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) - jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT
• Ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz