Konwencja o obszarach wodno błotnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o obszarach wodno błotnych  - omówienie - strona 1 Konwencja o obszarach wodno błotnych  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Konwencja o obszarach wodno błotnych mających znaczenie międzynarodowe zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego
konwencja Ramsarska, sporządzona w Ramsar 2 lutego 1971, ratyfikowana przez Polskę w 1978. Była zaczynem I światowej sieci przyrodniczych obszarów chronionych
Depozytariusz - Dyrektor Generalny UNESCO
Liczba stron: 146
Cele i realizacja Konwencji Ramsarskiej
ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych (mokradeł = wetlands), jezior, bagien, torfowisk, rzek, sztucznych zbiorników.. (jeśli są ostoją ptaków), szczególnie zagrożonych w swoim istnieniu wskutek kurczenia się tych biotopów (melioracje, zamiana na tereny uprawne, etc.)
Realizacja:
Wytypowanie przynajmniej jednego obszaru wodnego lub błotnego spełniającego kryteria obszaru o znaczenia międzynarodowym
Zgłaszane obiektów do międzynarodowej sieci obszarów chronionych
ochrona tych obszarów poprzez ograniczane lub wyłączanie ich spod gospodarczego wykorzystania
Dwuletnie sprawozdania na temat stanu obszarów „ramsarskich”
Kryteria - przykłady (obszar musi spełnić przynajmniej jedno z nich)
jest środowiskiem życia rzadkich lub zagrożonych gatunków, zbiorowisk lub zespołów zwierząt
jest miejscem gromadzenia się co najmniej 20 tysięcy osobników lub 1% populacji gatunków lub ptaków wodnych
Stanowi reprezentatywny typ obszaru wodnego w danym regionie biogeograficznym
Konwencja Ramsarska obejmuje ochroną 1722 obszarów o łącznej powierzchni 160 mln hektarów. Najwięcej obszarów wykazanych w spisie Konwencji Ramsarskiej ma WB, a największą powierzchnię - Kanada
Polska posiada 13 obszarów przyrody chronionej (łącznie ponad 145 075 ha) wpisanej na listę konwencji Ramsarskiej:
Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno
Park Narodowy Ujście Warty
Rezerwat przyrody Jezioro Karaś
Rezerwat Przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
Rezerwat przyrody Świdwie
Biebrzański PN (największe obszary torfowisk)
Słowiński PN
Park Krajobrazowy Doliny Baryczy
Narwiański PN
Poleski PN
Wigierski PN
Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz