Międzynarodowa ochrona środowiska

note /search

Świadoma konsumpcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Świadoma konsumpcja Znaczek zielony z liściem z gwiazdek (połączenie symbolu liścia z flagą UE 12 gwiazdek) Ekoznakowanie - to oznaczanie produktów ekologicznych znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska...

Świadomość ekologiczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Świadomość ekologiczna przekonania, poglądy, opinie oraz wzorce zachowań, związane ze stosunkiem ludzi do przyrody Etapy kształtowania się świadomości: świadomość powszechna - świadomość większości z nas, budowana dzięki tradycji, wzorów zachowań (np. mój ojciec wyrzucał śmieci do lasu - ja tez b...

Bioróżnorodność na poziomie gatunkowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302

Bioróżnorodność na poziomie gatunkowym Wymieranie gatunków Szacowany stan bioróżnorodności 10 tys. ekosystemów 10-100 mln gatunków - najpewniej ok. 15 mln Poznane zasoby bioróżnorodności to jedynie 1,7 mln gatunków. Bioróżnorodność na poziomie gatunku Które gatunki dominują?

Biosfera - Hydrosfera

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Biosfera - środowisko globalne - przestrzeń ziemska, w której istnieją warunki do życia organizmów Dolna część atmosfery (troposfera) Hydrosfera Litosfera (do 200m głębokości) Górną granicę biosfery wyznacza szczyt Mount Everestu (8848 m n.p...

Człowiek i przyroda - wzajemne relacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Człowiek i przyroda - wzajemne relacje 40 000 - 11 000 lat p.n.e. człowiek zasiedla już wszystkie strefy geograficzne i klimatyczne ziemi tworzy wspólnoty łowieckie, prowadzi wyłącznie koczowniczy tryb życia, uzależniony od dostępności w zwierzynę udoskonala swoje narzędzia (łuk - 25 000 lat p.n...

Czystsza produkcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Czystsza produkcja „Czystsza produkcja jest strategią ochrony środowiska polagającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego...

Ekosystemy leśne - problemy i zagrożenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Ekosystemy leśne - problemy i zagrożenia w ciągu ostatnich 300 lat obszar zajmowany przez lasy skurczył się o 40% lasy całkowicie zniknęły w 25 krajach a w kolejnych 29 utracono 90% ich areału. Tendencja ta nadal się utrzymuje. Największe straty lasy Afryki i Ameryki Południowej Główne przyczyny ...

Ekosystemy przybrzeżne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Ekosystemy przybrzeżne Utrata obszarów namorzynowych chroniących przed sztormami i falami tsunami (tereny te zabudowuje się) Ekosystemy słodkowodne Zagrożenia rzek i jezior zanieczyszczenia wód: w krajach rozwiniętych oczyszcza się ok. 70% ścieków, w krajach rozwijających się 95% zanieczyszczeń ...

Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia Przeciążenie użytków zielonych wypasem co powoduje degenerację pokrywy roślinnej i pustynnienie Spadek wydajności użytków zielonych. Zróżnicowana wydajność od 0,2-0,4 ha / 500 kg masy zwierzęcia ...

Koncepcja sieci przyrodniczej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

EMERALD koncepcja sieci przyrodniczej obejmującej „obszary szczególnie interesujące z punktu widzenia ochrony przyrody” element wdrażania Konwencji Berneńskiej poprzez ochronę obszarów istotnych dla przetrwania gatunków wymienionych w załącznikach Zasięg sieci: Europa oraz kraje północno-afrykańs...