Biosfera - Hydrosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biosfera - Hydrosfera - strona 1 Biosfera - Hydrosfera - strona 2

Fragment notatki:

Biosfera - środowisko globalne - przestrzeń ziemska, w której istnieją warunki do życia organizmów
Dolna część atmosfery (troposfera)
Hydrosfera
Litosfera (do 200m głębokości)
Górną granicę biosfery wyznacza szczyt Mount Everestu (8848 m n.p.m.)
GLOBALNE ZAGROŻENIA BIOSFERY
Zanieczyszczenie atmosfery i zmiany klimatyczne
Wymieranie gatunków
Niszczenie siedlisk
Straty powierzchni biologicznie czynnej
Wylesienie
Zanieczyszczenie wód
Chemizacja rolnictwa
Zmiany klimatyczne
ubytek warstwy ozonowej - Niszczenie warstwy ozonowej
Ozon - występuje w atmosferze do 100 km od powierzchni ziemi z największą koncentracją na ok. 19-23 km. Chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Niszczenie warstwy ozonowej powodują substancje typu CFC, głównie CFC 11 - freony i CFC 12 - halony używane w przemyśle chłodniczym, kosmetycznym, przeciwpożarowym
na liście substancji szkodliwych jest 96 pozycji
Ubytek ozonu zanotowano w latach 70-tych
Szczegółowe badania prowadzono w latach 1982-1991 nad Antarktydą potwierdziły obecność tzw. dziury ozonowej - czyli zmniejszenia się grubości warstwy ozonu
coroczne stężenie O3 zmniejszało się w okolicach Antarktydy aż do 67%. W roku 2000 obszar dziury osiągnął obszar 28,3 mln km2 konsekwencje: nowotwór skóry, spadek produkcji w rolnictwie
Międzynarodowe działania na rzecz ochrony warstwy ozonowej
1975 - UNEP powołuje Komitet Koordynacyjny do spraw warstwy ozonowej (na samym początku działania polegające na monitoringu warstwy)
1985 - podpisano Konwencję Wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej
1987- podpisano Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (do roku 2001 podpisało go 181 państw, w tym Polska w 1990 roku)
Protokół Montrealski - zobowiązania
kraje uprzemysłowione zobowiązały się do zaprzestania do roku 1996 produkcji i importu freonów
sygnatariusze zgodzili się na zakaz handlu freonem także z państwami które nie były stroną konwencji
założono fundusz na pomoc pozostałym państwom w przestawieniu produkcji (przewidziano 10-letni okres przejściowy)
Efekty:
kraje wysoko rozwinięte wstrzymały produkcję wszystkich 96 substancji szkodliwych
Nastąpił spadek tempa wzrostu ilości freonu w atmosferze z 5% do 3% rocznie
W ciągu ostatnich 10 lat spadł roczny ubytek warstwy ozonowej i wynosi obecnie ok. 0,4-0,8% w strefie umiarkowanej i 0,2% na obszarach międzyzwrotnikowych
Protokół Montrealski - klucz do sukcesu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz