Ekosystemy przybrzeżne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystemy przybrzeżne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ekosystemy przybrzeżne
Utrata obszarów namorzynowych chroniących przed sztormami i falami tsunami (tereny te zabudowuje się)
Ekosystemy słodkowodne
Zagrożenia rzek i jezior
zanieczyszczenia wód: w krajach rozwiniętych oczyszcza się ok. 70% ścieków, w krajach rozwijających się 95% zanieczyszczeń trafia do rzek bezpośrednio
utrata zdolności samooczyszczania się wód
eutrofizacja wód - wywołana spływami z nawozów mineralnych, herbicydów i pestycydów (obecnie np. zalew Sulejowski próbuje się uchronić przed eutrofizacją)
zabiegi hydrotechniczne - regulacja rzek (wpuszczanie rzek w kanały, prostowanie rzek), melioracje (nawadnianie, osuszanie), budowa zbiorników zaporowych (tamy)
Tama Trzech Przełomów
największa hydroelektrownia świata o mocy 22,5GW
zaspokaja 1/9 potrzeb energetycznych Chin
Długość - 600 km
czas napełniania wodą - 9 lat
„czysta energia”
wybudowana na aktywnym sejsmicznie obszarze dorzecza Jangcy
zniszczenie największej atrakcji turystycznej na Jangcy - 3 przełomów
wysiedlenia 1,4 mln mieszkańców
zalanie licznych stanowisk archeologicznych, napisów naskalnych
zaburzenie reżimu rzeki i utrata wielu gatunków
Jezioro Aralskie
1960 - Jezioro Aralskie było 4 co do wielkości jeziorem, prosperuje przemysł rybny (160 ton/dzień) i żegluga śródlądowa
1993 - obniżenie poziomu wód o 13 m, zmniejszenie areału o 50%, wzrost zasolenia, podział jeziora na dwa małe akweny, wymieranie ryb, zahamowanie żeglugi (zmiana koryt rzek zasilających jezioro - Amu-darii i Syr-darii w kierunku pól uprawnych bawełny na pustyni)
Przez Łódź przebiega 18 rzek!!!!!!!!!!!!!!!
Większość rzek łódzkich przebiega pod ziemią, zostały one skanalizowane na przełomie XIX i XX wieku. Niestety te rzeki nie mają już swoich naturalnych wód, korytami tych rzek płyną wody opadowe i burzowe.
Są działanie mające na celu przywrócenie naturalnych biegów tych rzek.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz