Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia
Przeciążenie użytków zielonych wypasem co powoduje degenerację pokrywy roślinnej i pustynnienie
Spadek wydajności użytków zielonych. Zróżnicowana wydajność od 0,2-0,4 ha / 500 kg masy zwierzęcia na obszarach o sprzyjającym klimacie i rozwiniętym rolnictwie do 5-60 ha w regionach suchych i gorących ze słabym rolnictwem (Arabia Saudyjska, Meksyk)
Erozja (niszczenie górnej warstwy) wietrzna gleb: w latach 80. USA straciły 18t/ha/rok, Etiopia 42, Kenia 72-138.
Erozja wodna: 23mld ton rocznie w skali globu (na Półwyspie Indyjskim - 6 mld)
Globalne rozmiary erozji i degradacji gleb Największa erozja wodna - Azja
Największa erozja wietrzna - Azja
W Europie dominuje erozja wodna.
Ekosystemy rolnicze - problemy i zagrożenia
straty gruntów rolnych w wyniku przeznaczania ich na cele nierolnicze - urbanizacja, wielkie zbiorniki wodne (3,5 mln łąk i pastwisk)
przekształcanie terenów ekstensywnie użytkowanych (sprzyjających bioróżnorodności) w intensywnie użytkowane. Przewidywany spadek powierzchni tych pierwszych to o 40% do 2050 r.
Intensyfikacji rolnictwa: wzrost wydajności, np. z 1,06 ton zboża / ha (w latach 50.) do 2,73 (w latach 90.)
chemizacja rolnictwa (rocznie produkcję pestycydów szacuje się na 4 mln ton za 30 mld dolarów)
GMO
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz