Człowiek i przyroda - wzajemne relacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człowiek i przyroda - wzajemne relacje - omówienie - strona 1 Człowiek i przyroda - wzajemne relacje - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Człowiek i przyroda - wzajemne relacje
40 000 - 11 000 lat p.n.e.
człowiek zasiedla już wszystkie strefy geograficzne i klimatyczne ziemi
tworzy wspólnoty łowieckie, prowadzi wyłącznie koczowniczy tryb życia, uzależniony od dostępności w zwierzynę
udoskonala swoje narzędzia (łuk - 25 000 lat p.n.e.)
11 000 - 8 300 lat p.n.e.
początki osiadłego trybu życia na terenach leśnych (ocieplenie klimatu)
Dostępność w budulec (drewno) i pożywienie (owoce, liście, korzenie, miód, jaja)
istotna rola zbieractwa
8 300 - 2 500 lat p.n.e.
bujny rozwój osadnictwa, uprawa zbóż (pszenica, proso, jęczmień), hodowla zwierząt (owce, kozy, świnie, bydło)
zmiana trybu życia koczowniczego na osiadły + rozwój rolnictwa został nazwany „rewolucją neolityczną”
6 000 lat p.n.e.
pierwsze większe osady (miasta) otoczone murami powstawały nad brzegami rzek i mórz
wytwarzanie glinianych naczyń, pierwsza eksploatacja surowców - rudy miedzi
zwiastun pierwszych trwałych przeobrażeń środowiska przyrodniczego - przekształcanie ekosystemów - na tereny rolnicze
Rozwój rolnictwa zwiększenie liczby ludności zwiększenie areału upraw wypalanie roślinności trawiastej, karczowanie lasów + doskonalenie metod agrotechnicznych (melioracje - albo usunięcie nadmiaru wody, albo doprowadzenie jej do pól uprawnych)
początki kopalnictwa - eksploatacja surowców mineralnych, w tym miedzi i krzemienia
pierwsze szlaki komunikacyjne, przemieszczanie się ludzi i towarów na znaczne odległości w stosunkowo krótkim czasie
wynalezienie koła i wykorzystanie zwierząt jako siły pociągowej - „druga rewolucja neolityczna
początki urbanizacji - pierwsze centra cywilizacyjne - Egipt, Mezopotamia
pierwsze wyprawy dalekomorskie - konstrukcja statków żaglowych i żaglowo-wiosłowych
wykorzystanie rud żelaza - produkcja narzędzi (rolnictwo) i broni (podboje)
pierwsze wielkoobszarowe wylesienia (np. na terenie dzisiejszego Libanu i Syrii)
dalszy rozwój rolnictwa i osadnictwa
ciągły wzrost liczby ludności początki produkcji przemysłowej - młynarstwa, sukiennictwa, hutnictwa (wszystkie te czynniki wpłynęły na środowisko)
nasilenie procesu niszczenia lasów
wyprawy dalekomorskie i odkrycia geograficzne (podbój nowych obszarów, przenoszenie różnych gatunków, mieszanie gatunków - zazwyczaj takie wprowadzenie gatunków miało negatywny wpływ na nowe tereny)
eksploatacja surowców
pustoszenie podbijanych terenów
zawlekanie organizmów patogenicznych i pasożytniczych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz