Konferencja Environment and Development - Szczyt Ziemi - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konferencja Environment and Development - Szczyt Ziemi - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Konferencja Environment and Development („Szczyt Ziemi”)
“Szczyt Ziemi” - spotkanie przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, delegatów z ponad 140 krajów świata - spotkanie z ”bogatej” północy z “biednym” południem. [W 20 lat po konferencji w Sztokholmie !]
Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju - jedyną drogą do osiągnięcia długotrwałego wzrostu gospodarczego jest łączenie go z ochroną środowiska. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy nagrody ustanowią nowe, sprawiedliwe partnerstwo, w którym uczestniczyć będą rządy, narody oraz kluczowe grupy społeczne. Narody muszą wypracować międzynarodowe porozumienia chroniące integralność globalnego środowiska i systemu rozwoju
Globalny Program Działań - Agenda 21 - przyjęty podczas spotkania przedstawicieli wielu narodów świata miał w przejrzysty sposób wskazać drogę dojścia do zrównoważonego rozwoju wszystkich krajów świata
Deklaracja zasad gospodarki leśnej.
Konwencja o różnorodności biologicznej
Ramowa konwencja NZ w sprawie zmian klimatu
Milenijne Cele Rozwoju
Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu
Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
Promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet
Ograniczenie umieralności dzieci
Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami
Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób
Stosowanie zrównoważonej metody gospodarowania zasobami naturalnymi
Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju
2002 r. - Johannesburg - World Summit on Sustainable Development
Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Jahannesburgu był największą konferencją zorganizowaną przez NZ, skupiającą 192 państw
Przybyło 104 przywódców państw i rządów
W Szczycie wzięło udział 21 tys. Ludzi, w tym około 9 tys. Delegatów, 8 tys. Przedstawicieli organizacji pozarządowych i 4 tys. Przedstawicieli mediów.
Wnioski smutne - okazało się, że bieda się pogłębia, bogaci się bogacą, a biedni biednieją jeszcze bardziej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz