Rozwój zrównoważony- pojęcie i definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój zrównoważony- pojęcie i definicja - strona 1 Rozwój zrównoważony- pojęcie i definicja - strona 2 Rozwój zrównoważony- pojęcie i definicja - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój zrównoważony – pojęcie
i definicja
Hans Carl von Carlowitz (początek XVIII wieku) - zasada zrównoważonego rozwoju z prostą
receptą na długoterminowe gospodarowanie lasem:
należy wycinać tylko tyle drzew, ile może ich w przewidywanym okresie urosnąć,
aby las nigdy nie został zlikwidowany i mógł się naturalnie odnawiać.
Pojęcie rozwoju zrównoważonego (sustainable development) sprowadzało się do mierzalnego
postulatu respektowania naturalnych możliwości odtworzeniowych lasu, w myśl
długotrwałego gospodarowania nim i czerpania zeń trwałych (a nie jednorazowych)
pożytków.
W 1969 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło inicjatywę opracowania Raportu
o stanie Świata.
W 1972 roku w Sztokholmie zorganizowano konferencję pt. Środowisko życia
człowieka, gdzie pojawiła się idea trwałego zrównoważonego rozwoju.
Termin rozwój zrównoważony doprecyzowano pod auspicjami Światowej Komisji
Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987 roku.
W raporcie pt. Nasza wspólna przyszłość przedstawiono definicję rozwoju
zrównoważonego (trwałego).
Rozwój zrównoważony (trwały) – rozwój zapewniający zaspokojenie obecnych potrzeb
społeczeństwa bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.
Rozwój zrównoważony
w Polsce
1979 rok - pierwszy raport sprzeciwiający się przyjętej po II wojnie światowej koncepcji
rozwoju gospodarczego kraju.
1980 rok - powstaje Polski Klub Ekologiczny, który ideę zrównoważonego rozwoju
zapisał w programie swego działania
(realizacja idei zrównoważonego rozwoju jest jedyną drogą do rozwiązania
narastającego w kraju kryzysu ekologicznego)
Transformacja systemu gospodarczego oraz porozumienia zawarte w ramach Okrągłego Stołu
stworzyły warunki
i możliwości wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju do polityki,
a następnie do praktyki gospodarczej.
Deklaracje z Białowieży i Zaborowa (1990 r.) - wskazywały kierunki działań, jakie należy
podjąć, by możliwe było wejście na ścieżkę rozwoju zrównoważonego. Poświęcono w nich
wiele miejsca ocenie funkcjonowania mechanizmu rynkowego w kontekście racjonalnej
gospodarki zasobami środowiska.
W 1991 roku uchwałą Sejmu RP przyjęto pierwszą politykę ekologiczną państwa (M.P. Nr
18/1991, poz. 118).
Początkowo dominujące w Polsce pojęcie ekorozwoju było stopniowo wypierane
przez pojęcie rozwój zrównoważony.
Różne polskie odpowiedniki pojęcia sustainable development funkcjonują od lat 80-tych.
W dosłownym tłumaczeniu sustainable development w polskim piśmiennictwie
utożsamia się z rozwojem trwałym, ciągłym, podtrzymywanym, nieprzerwanym.
Ostateczną przewagę w tłumaczeniu zwrotu sustainable development zyskało pojęcie
rozwoju zrównoważonego.
Rozwój zrównoważony obejmuje całą sferę społeczno-gospodarczej działalności
człowieka ze szczególnym uwypukleniem kontekstu sprawiedliwości międzypokoleniowej.
Istota koncepcji rozwoju zrównoważonego
Konieczna jest zmiana dotychczasowego
sposobu postrzegania zjawisk,
z mechanistycznego na holistyczne.
Podejście mechanistyczne (redukcjonistyczne)
Podejście ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz