Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami - omówienie - strona 1 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
Konwencja CITES (Convention on international trade In endangered species of Wild fauna and flora)
Konwencja Waszyngtońska - przyjęta w Waszyngtonie 3.03.1973, ratyfikowana przez Polskę w 1990
Depozytariusz Konwencji - rząd Szwajcarii
Liczba stron - 170
Cele konwencji:
Ochrona dziko żyjących zwierząt i roślin, nadmiernie eksploatowanych przez człowieka ze względu na atrakcyjność i wskutek tego zagrożonych wyginięciem
Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi gatunkami obecnie niezagrożonymi
Ochrona izolowanych geograficznie populacji
Konwencja zakazuje i potępia odławianie i pozyskiwanie ze stanu dzikiego gatunków zagrożonych wyginięciem, ich sprzedaż do ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklepów z pamiątkami, prywatnym kolekcjonerom, producentom wyrobów wykorzystujących surowiec pozyskiwany od rośliny lub zwierzęcia.
Konwencja obejmuje ochroną ok. 50 tys. taksonów wymienionych w 3 załącznikach:
Załącznik I - obejmuje wszystkie gatunki zagrożone wyginięciem, które są lub mogą być przedmiotem handlu (konieczna ścisła kontrola i reglamentacja - handel tylko w wyjątkowych sytuacjach - zawsze konieczne zezwolenie wywozowe i przywozowe na gatunki z naturalnych stanowisk, można handlować osobnikami pochodzącymi z hodowli)
Załącznik II - obejmuje gatunki, które niekoniecznie już sa zagrożone, ale mogą stać się takimi, jeśli handel nimi nie zostanie poddany ścisłej reglamentacji (konieczne zezwolenie eksportowe)
Załącznik III - obejmuje gatunki co do których jedna ze stron konwencji uzna konieczność reglamentacji zezwolenie na wywóz/przywóz w Polsce wydaje Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Słoń jest na liście CITES - ze względu na kość słoniową. Handel jest zabroniony, są wyjątki, ale potrzebna jest specjalna zgoda. Zebra ze względu na skórę.
Tygrys.
Nikobarczyk - kolekcjonowany przez prywatnych kolekcjonerów (pochodzi z wysp Pacyfiku, często nielegalnie przemycany na tereny Europy czy Ameryki)
Kameleon
Zawsze kupując zwierzęta trzeba prosić o świadectwo pochodzenia, byśmy nie uczestniczyli w nielegalnym handlu.
Zwierzęta z Polski na liście: wilk, żółw błotny, specjalna odmiana storczyka
Państwa - strony Konwencji zobowiązują się w ramach jej przestrzegania do:
przeprowadzania kontroli granicznych
wprowadzenia sankcji karnych za nielegalny handel (w Polsce kara pozbawienia wolności do lat 5)
wyznaczenia organu administracyjnego wydającego zezwolenia CITES na eksport, import okazu (w Polsce - Ministerstwo Środowiska)


(…)

…, skóra) oraz każdy produkt otrzymany z rośliny lub zwierzęcia z listy CITES - buty, instrumenty muzyczne itd.
Wykonywanie Konwencji Waszyngtońskiej
wszystkie rzadkie rodzime gatunki są chronione w Polsce na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
Ustawa Prawo Celne zawiera przepisy, które nakładają na celników obowiązek konfiskowania przedmiotów z listy CITES
Wg raportu KE spośród państw przyjętych ostatnio do UE, Polska znajduje się na 3 miejscu pod względem zatrzymań na granicy gatunków z listy CITES
Tylko w latach 2000-2003 celnicy udaremnili wwóz do naszego kraju ponad 600…
Kawior wchodzi na tę listę, jeśli chcemy wwieźć - musi być legalny, z banderolą i w odpowiedniej ilości.
Udział izb celnych i portów lotniczych
Służba Celna w ochronie CITES
Kampanie, edukacja …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz