Inżynieria bioprocesowa - strona 3

Suszenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Suszenie Siłą napędową procesu suszenia jest różnica wilgotności. Temperatura tylko pomaga w ruchu masy i ciepła Suszenie polega na tym, że materiał, bądź powietrze, bądź faza gazowa, bądź faza stała zmniejsza swoją wilgotność, a więc zawartość w niej fazy ciekłej W praktyce biotechnologicznej naj...

Tworzenie sił pęcherzyków gazu w cieczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Tworzenie się pęcherzyków gazu w cieczy Interesuje nas: Jaka jest optymalna wielkość pęcherzyka Jak powstają pęcherzyki (mechanizmy) Żeby powstał pęcherzyk powietrza potrzebny jest otwór przez który powietrze się wydostanie do fazy ciekłej. Średnica otworu- do I. Jeżeli Re w otworku przez który...

Bilans elementarny wzrostu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561

Bilans elementarny wzrostu Co to jest węglomol Zasada całkowego bilansu wzrosty drobnoustrojów Współczynniki wydajności Stopień redukcji i jego interpretacja Ograniczenia bilansowe wzrostu drobnoustrojów Bilanse energetyczne wzrostu drobnoustrojów Bilans entalpowy ,ilość wydzielanego ciepła ...

Co to jest węglomol-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2219

Co to jest węglomol. Węglomol to masa molowa danej substancji przypadająca na jeden węgiel w tym związku. Ilość C,H,O,N w 100g (np. w biomasie) przeliczam na mole ,a następnie obliczam współczynniki do wzoru składu standardowego przeliczając ...

Metody rozdrabniania, mieszania, filtracji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Metody rozdrabniania materiałów stałych Zgniatanie ,ścieranie ,rozłupywanie ,ścinanie. Odbywa się to w przyrządach jak młyn kulkowy /udarowy. Otrzymywanie sypkiego jest wariantem rozdrabniania. Zachodzi przez mielenie ,suszenie rozpyłowe ,strącanie

Opory przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Opory przepływu Opory przepływowe otrzymuje się z podstawienia różnic spadków ciśnień dla dwóch typów ruchu -chodzi o równanie Poiseuille'a (ruch laminarny) i Darcy-Weisbacha (ruch burzliwy). Dla ruchu laminarnego ,który charakteryzuje wol...

Szybkość absorpcji tlenu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Szybkość absorpcji tlenu Zależy od siły napędowej, powierzchni i Kc (współczynnik przenikania mas po stronie cieczy). Można manipulować tą szybkością. Zwiększać siłę napędową poprzez zwiększanie ciśnienia lub stężenia tlenu w powietrzu. Zwiększać powierzchnię fazową zmniejszając pęcherze lub zatr...

Ultrafiltracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582

Ultrafiltracja Metoda wykorzystująca różnicę ciśnień ,ma charakter filtracji. Pozwala usunąć sole i drobne związki organiczne z roztworu przez odpowiednio dobrane pory. Dla roztworów rozcieńczonych przyjmuje się brak polaryzacji. Osmoza odwrócona ...

Zasada separacji hydraulicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zasada separacji hydraulicznej Rozdział na bazie wielkości i gęstości. Na cząstki działają siły: grawitacyjna i pozioma przepływu cieczy. Cząstki o tym samym ciężarze mają ten sam wektor ruchu i są odbierane przez komory zbiorcze w odpowiednich miejscach wzdłuż kierunku przepływu cieczy. Ten sam ci...

Bioreaktory-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421

Bioreaktory zbiornikowe z idealnym wymieszaniem Stężenie substratu jest stałe w całej objętości. Wymieszanie powoduje duże czasy przebywania ( dla założonej zmiany stężenia substratu). Szybkość reakcji przyjmuje wartość dla najmniejszego stężenia substratu w zbiorniku. Optymalizacja polega na zwięk...