Bioreaktory-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioreaktory-opracowanie - strona 1 Bioreaktory-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Bioreaktory zbiornikowe z idealnym wymieszaniem
Stężenie substratu jest stałe w całej objętości. Wymieszanie powoduje duże czasy przebywania ( dla założonej zmiany stężenia substratu). Szybkość reakcji przyjmuje wartość dla najmniejszego stężenia substratu w zbiorniku. Optymalizacja polega na zwiększaniu objętości bioreaktora. Rozwiązanie idealne dla procesu inhibicji substratem -w całej objętości otrzymuje się jego minimalne stężenie ,które wystarczy do dobrej aktywacji ,nie inhibicji. Bioreaktory kolumnowe z przepływem tłokowym
Stężenie substratu jest maksymalne u wejścia słupa cieczy, a następnie stale się zmniejsza. W ten sam sposób zmienia się szybkość reakcji. Stosunkowo krótki czas przebywania. Rozwiązanie dla procesów inhibicji produktem - początkowo idealne warunki pozwalają osiągnąć szybkość maksymalną reakcji ,z czasem ilość produktu się zwiększa i ma miejsce wyhamowanie. Bilans jest jednak korzystny.
Bioreaktory membranowe
Główne funkcje membran:
Separacja biomasy
Wydzielanie produktów ,substratów
Unieruchomienie materiału biologicznego
Rozdzielenie przestrzeni reakcyjnych
sztuczne narządy - rusztowanie obniżające wpływ ciśnienia hydrodynamicznego o funkcji ścinającej
Wyróżniamy tu reaktory mikrobiologiczne i enzymatyczne.
Reaktory mikrobiologiczne. Zastosowania: separacja biomasy do zawracania przy oczyszczaniu ścieków wydzielanie produktów przy fermentacjach (mleczanowa, etanolowa)
rozdzielenie przestrzeni reakcyjnych dając przedział do denitryfikacji ścieku dostarczanie substratu (napowietrzanie)
Reaktory enzymatyczne. Dzielą się na separacyjne (reakcja w obrębie reaktora lub modułu membranowego) i katalityczne (enzym w porach lub w polimerze lub w żelu na jego powierzchni). Zastosowania:
reaktor dyfuzyjny -rozdzielenie faz rozpuszczalników ,transport monomerów przez membranę (hydroliza biopolimerów)
przesuwanie stanu równowagi przez usuwanie produktu (regeneracja koenzymu ,odbiór estrów KT)
rozdzielanie faz (hydroliza tłuszczów)
zabezpieczenie bakterii (nośnik enzymu ,nie drobnoustrój w ujęciu) przed rozpuszczalnikiem (ekstrakcja aldehydu izowalerianowego)
hydroliza penicyliny, synteza polisacharydów, czystych enancjomerów
W membranie katalitycznej enzym może być na powierzchni (zaadsorbowany ,kowalencyjnie/jonowo związany) lub wewnątrz membrany(w porach lub usieciowany). Membrany stabilizują enzymy ,lecz proces ich wytwarzania powoduje duże straty w enzymie i jego aktywności. Przepływ laminarny (uwarstwiony) i burzliwy
Laminarny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz