Inżynieria bioprocesowa

note /search

Adsorbent - żel krzemionkowy - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5355

adsorbent-żel krzemionkowy. Żel krzemionkowy ma wzór chemiczny SiO2 * NH2O (uwodniony tlenek krzemu). Ma duże powinowactwo do wody i jest najczęściej stosowany jako środek osuszający. Ma tę cechę, że może go regenerować za pomocą gorącego...

Metody oceny żywotności komórek - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5152

Omów metody oceny żywotności komórek  Odróżnienie komórek martwych od żywych - komórki żywe mają ciągłą błonę komórkową i posiadają zdolnośd wydalania dodatnio naładowanych cząstek barwników poza komórkę - błękit trypanu, jodek propidyny, jodek etydyny .  Barwienie cytoplazmy kom. roślinnych:  c...

Bilans energii dla przepływu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Bilans energii dla przepływu Bilans energii dla przepływu dowolnego płynu opisuje równanie Bernoulliego Jest to bilans energii przepływu płynu w 2 punktach Lewa strona równania jest dla pkt 1, prawa dla pkt 2 Każdy z punktów (członów) odpowiada za konkretną energię jaka jest przetwarzana podczas ...

Burzliwość mieszania- makro i mikromieszanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Burzliwość mieszania- makro i mikromieszanie. Wymiar Kolmogorova Mechanizm mieszania Mechanizm mieszania są to 3 procesy w 1: 1) Dystrybucja- makromieszanie (omawiane do tej pory) 2) Dyspersja 3) Dyfuzja- mikromieszanie 1) Pod wpływem mieszania, całe pakiety płynu są przesuwane w mieszalniku. ...

Chromatografia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

Chromatografia Konkurencyjna metoda do wydzielania substancji rzadkich, występujących w niskich stężeniach w układach Mogą się kojarzyć z badaniami analitycznymi Jest podział na chromatografie analityczną i preparatywną, czyli taką która pozwala na oczyszczanie mieszanin (chromatografie analityczn...

Ciśnienie i przenoszenie pędu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

Ciśnienie i przenoszenie pędu p- ciśnienie [N/m3] czyli Pa Ciśnienie to siła działająca na pole powierzchni S p= F / S p= p0 + ρ x g x h Rodzaje ciśnienia: 1) Atmosferyczne 2) Hydrostatyczne- ciśnienie słupa cieczy Ciśnienie wyraża się wzorem p= ρ x g x h ρ- gęstość płynu wyrażającego ciśn...

Wypełnienie -omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

Co to jest wypełnienie (najczęściej kolumny)? Walcowy zbiornik w celach np. biologicznych lub inż chem wypełniony kształtkami (pewnymi elementami). Przez takie wypełnione kolumny na ogół mamy do czynienia z przepływem dwóch faz: ciekłej i gazowej, dwóch płynów. Chcemy absorbować gaz w cieczy. Np....

Destylacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

Destylacja Sposób na odzyskiwanie z podłóż hodowlanych metabolitów lotnych (część metabolitów, które są wytwarzane w procesach przemysłowych są metabolitami lotnymi). Co to oznacza że jakaś substancja jest lotna? W potocznym rozumieniu jest to coś co łatwo paruje Ta substancja jest lotna, która ...

Hydrodynamika mieszania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

Hydrodynamika mieszania Proces mieszania- dlaczego jest najważniejszy: Bioreaktory są zbiornikami. Najczęstsza forma hodowli- hodowla w zawiesinach. W praktyce technicznej hodowla na podłożu stałym dotyczy grzybów strzępkowych. Hodowla z zawiesinie jest skuteczniejsza, z 2 powodów: Jest łatwiej...

Kinetyka reakcji chemicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

Kinetyka reakcji chemicznych Całe życie na Ziemi opiera się o reakcje enzymatyczne. Każda reakcja biochemiczna jest reakcją katalityczną. Reakcje biochemiczne- kolejny filar inżynierii Katalizator: obniża energię aktywacji Utlenić alkohol etyl...