Ciśnienie i przenoszenie pędu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciśnienie i przenoszenie pędu - omówienie - strona 1 Ciśnienie i przenoszenie pędu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ciśnienie i przenoszenie pędu
p- ciśnienie [N/m3] czyli Pa
Ciśnienie to siła działająca na pole powierzchni S
p= F / S
p= p0 + ρ x g x h
Rodzaje ciśnienia:
1) Atmosferyczne
2) Hydrostatyczne- ciśnienie słupa cieczy
Ciśnienie wyraża się wzorem
p= ρ x g x h
ρ- gęstość płynu wyrażającego ciśnienie
g- przyspieszenie ziemskie (10m/s2)
h- wysokość słupa cieczy
Jednostka- mmHg lub mmH2O (tu gęstość wody 1g/cm3)
Przeliczanie ciśnień
p= ρHg x g xh
Ciśnienie atm= 1,01325 x 105 Pa ciśnienie atmosferyczne na poziomie 0m, odpowiada to 760 mmHg
Gęstość wody- 100 kg/m3 Gęstość powietrza- 1,3 kg/m3 Otwarty zbiornik: działa słup cieczy i słup atmosfery
Nadciśnienie i Podciśnienie:
Aby płyn mógł przepływać to trzeba przyłożyć ciśnienie (aby wymusić przepływ cieczy), np. do pokonania tarcia i lepkości. Różnica ciśnień to siła napędowa wywołująca przepływ płynów
Nadciśnienie- jeżeli pompujemy jakiś płyn i dokładamy dodatkowe ciśnienie do ciśnienia atm- podwyższamy ciśnienie
Podciśnienie- obniżenie ciśnienia po 2 stronie-pompa próżniowa takie zjawisko wykorzystuje i zabiera ciśnienie
I jedno i drugie powoduje przepływ
Przyłożenie ciśnienia- wtedy jest pokonywana siła tarcia i lepkość płynów-wtedy dochodzi do przepływu płynu
Właściwości płynów- przenoszenie pędu
Lepkość- wszystkie płyny są lepkie
Gęstość ρ= m / V
Lepkość dynamiczna- µ
Lepkość- miara oddziaływania między cząstkami w płynie, opory tarcia
Jednostką lepkości jest Pa x s
Rozważmy ruch płynu między dwiema nieskończonymi, płaskimi, poziomymi, równoległymi płytami.
Płyta nieruchoma pokryta nieskończenie cienką warstwą cieczy
Zakładamy że dolna płyta jest nieruchoma, a górna porusza się z liniową prędkością v0 (obie płyty są nieważkie)
Element płynu przylega do obydwu płyt na skutek sił adhezji
Jeżeli odległość między płytami l i prędkość v0 będą nieduże to rozkład prędkości będzie liniowy
Na każdy element powierzchni równoległy do ścianek płyt (płynie i na którejkolwiek z tych ścian) działa siła styczna (tarcia) przeciwdziałająca odkształcaniu
Siła tarcia jest proporcjonalna do gradientu prędkości oraz powierzchni tarcia
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz