Ekologia i ochrona środowiska - strona 2

note /search

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6531

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA i Źródła prawa konstytucja : RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5) Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust...

Ekologia wykłady

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1995

Informacje zawarte w notatce to: pozwolenia, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, organy opisujące, pozwolenia wodnoprawne, organ ochrony środowiska. Pozwolenia: zintegrowane sektorowe(dla każdego elem środow oddzielnie) p na wprowadzanie gazów i pyłów do pow p wodno-prawne: -na pob...

Ochrona środowiska - test

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2758

1) Właściwym organem w sprawie objęcia programem dostosowawczym jest a) wojewoda 2) Za wykonanie raportu oos na ….. odpowiedzialny jest c) wnioskodawca 3) Stoping to A) określenie zakresu raportu oddziaływanie na środowisko 4) Opłata produktowa wiąże się z c) odzysk recyklingu……… 5) Zasada dyrekty...

Ekologia - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 679
Wyświetleń: 7420

in. zagadnienia takie jak: ekosystem, prion, synergizm, sozologia, mogilnik, ozon, synonim, smog, persystencja. Ekologia - opracowanie pytań 1.Co to jest ekosystem? Fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą - biocenozą, a nieożywioną - bioto...

Odnawialne źródła energii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2933

Jest to praca z przedmiotu Ochrona środowiska, na temat Odnawialne źródła energii. Autor opisuje wykorzystanie źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych, a w szczególności: ene...

Odpady - definicja i rodzaje odpadów

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Co to są odpady? To zużyte przedmioty i substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka(komunalne) lub z jego działalnością gospodarczą nieprzydatne w miejscu lub czasie , w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. Co to są surowce wtórne? To odpady, które można wykorzystać do wtó...

Ekologia i jej działy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Ekologia (niem. Biolog Ernest Haeckel 1869r ; grec. Oikos-dom gospodarstwo,logos-nauka) to nauka badająca związek między organizmami i ich środowiskiem, wzajemne oddziaływanie; nauka o gospodarzeniu w przyrodzie Ekologia - ekonomika przyrody We współczesnym znaczeniu słowo ekologia zostało użyte w ...

Ekoznaki i ich znaczenie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2436

Eko-znaki O czym informują eko-znaki? -że produkt jest przyjazny dla środowiska na etapie użytkowania - produkt lub jego części nadają się do powtórnego przetworzenia - cały cykl życia produktu ( wytwarzanie, użycie, utylizacja ) jest przyjazny...

Organizmy zmodyfikowane genetycznie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 973

GMO to: ang Genetically Modified Organism- organizm zmodyfikowany genetycznie - uzywa sie tez nazwy organizm transgeniczny- czyli zawierajacy przenoszony gen Organizm zmodyfikowany genetycznie( tensgeniczny) to taki do ktorego genomu ( inf. genetycznej) zostal dodany jakis nowy gen, pochodzacy z zu...

Rolnictwo ekologiczne - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

rolnictwo ekologiczne wspolne rolnictwo konwencjonalne ekologiczne 1.ekspensywne (?) 1. organiczno biologiczne 2.infansywne 2. biodynamiczne 3.zintegrowane co to jest rolnictwo ekologiczne? biologiczne organizacje lub biodynamiczne ...