Odpady - definicja i rodzaje odpadów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady - definicja i rodzaje odpadów - strona 1

Fragment notatki:

Co to są odpady? To zużyte przedmioty i substancje ciekłe, powstające w związku z bytowaniem człowieka(komunalne) lub z jego działalnością gospodarczą nieprzydatne w miejscu lub czasie , w którym powstały i uciążliwe dla środowiska. Co to są surowce wtórne? To odpady, które można wykorzystać do wtórnego przetworzenia np. makulatura, szkło,złom. Co to jest utylizacja śmieci? To wykorzystanie odpadów pochodzenia bytowego i przemysłowego jako surowców do nowej produkcji (recykling) lub ich unieszkodliwienie. Cele recyklingu: - ochrona zasobów naturalnych-zastosowanie surowców wtórnych zmniejszy zastosowanie surowców pierwotnych i niedobór zapasów bogactw naturalnych - ochrona środowiska wydobywanie surowców i ich przetwarzanie na dobra konsumpcyjne jest ciągle związane z obciążeniem i niszczeniem środowiska - oszczędność energii jeżeli nakład energii na odzyskanie surowca jest mniejszy Problemy ekologiczne stworzone przez odpady: - zanieczyszczenie z wysypisk, ze spalania lub wyrzucania - nieprzyjemny zapach, zakażenia i szkodliwe gryzonie wokół wysypisk - powstawanie metanu na wysypiskach z powodu gnicia resztek organicznych - zajmowanie przestrzeni przez wysypiska - marnotractwo surowców , które mogłyby być wykorzystane na nowo Wtórne wykorzystanie PET a - przędza dywanowa i dla przemysłu tekstylnego (polar) - do termoformowania opakowań niespożywczych typu tacki , pudełka i opakowań spożywczych - wyroby formowane przez wtrysk(dodatek do tworzywa pierwotnego) elementów mebli, wnętrz samochodu, kloki …. Odpady organiczne dlaczego warto je zbierać? - stanowią ok. 30% odpadów komunalnych - gniją i powstaje metan - gaz wybuchowy - rozwijają się bakterie, które roznoszą gryzonie - przepisy Unii stanowią o konieczności ograniczania ilości składowanych odpadów organicznych - selektywnie zebrane odpady organiczne są przeznaczone na kompostowanie odpady organiczne + gleba(bakterie grzyby dżdżownice) + woda + powietrze + CO2 = dojrzały kompost Tworzywa biodegradowalne: - Mater - Bi, Plantic (na bazie skrobi kukurydzianej) worki bio, tacki na słodycze - PLA (polimer kwasu mlekowego), wyroby medyczne, włókiennicze, butelki do napojów - specjalny styropian Odpady niebezpieczne: - baterie - akumulatory - świetlówki - uszkodzone termometry - stare urządzenia elektroniczne - resztki środków ochrony roślin i opakowania po nich - odczynniki chemiczne i rozpuszczalniki, środki do wybielania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz