Ekologia - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 7434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - opracowanie pytań - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: ekosystem, prion, synergizm, sozologia, mogilnik, ozon, synonim, smog, persystencja.

Ekologia - opracowanie pytań
1.Co to jest ekosystem?
Fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą - biocenozą, a nieożywioną - biotopem. Każdy w pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów: abiotycznych ( nieożywionych), biotycznych ( żywych). 2.Energia słoneczna wykorzystywana przez autotrofy i destruentów?
Producenci- organizmy autotroficzne wykorzystujące około 2% energii słonecznej i mające zdolność do asymilacji. Destruenci- reducenci mineralizując materię organiczną uruchamiają cykl obiegu materii na nowo. Wszystkie te organizmy recylkulują. 3.Co to jest prion?
Priony- białkowe cząstki zakaźne. Samopowielająca się struktura proteinowa. Nie zawierają żadnego kwasu nukleinowego, nie wykazują metabolizmu. PRION-  proteinaceus infections particles. PrP- prion related protein. PrPSc- prion protein scrapie Jak długo forma spiralna białka przyjmuje postać alfa tak długo jest nieszkodliwa, ale obecna w organizmie forma beta jest białkową formą zakazaną.
4.Pojęcie synergizmu?
Synergizm- równoczesne oddziaływanie dwóch lub więcej ilości czynników na organizm żywy, przy czym występowanie toksyczności tych substancji nie jest prostą sumą logarytmiczną, ale może być nawet wielokrotnością. 5.Sozologia-twórca i co to jest?
Definicja prof., Walezego Gothel'a(1965r). dotyczy zabezpieczenia trwałości zasobów przyrody, analizuje przyczyny, doraźnie skutki, następstwa przemian przyrodniczych, wskazuje możliwość łagodzenia ujemnego wpływu. 6.Szósty ramowy program Unii europejskiej?
-nauki biologiczne, gnomiczne i biotechnologia dla zdrowia -technologia społeczeństwa informacyjnego
-nanotechnologia i nanonauki, materiały funkcjonalne oparte na wiedzy, nowe procesy i urządzenia produkcyjne
-aeronautyka i przestrzeń kosmiczna -jakość i bezpieczeństwo żywności -zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekorozwój (zrównoważony system energetyczny, zrównoważony transport naziemny, zmiany globalne i ekosystemy).
7.Mogilnik co to jest i do czego służy?
Miejsce składowania odpadów toksycznych o szczególnej uciążliwości środowiskowej. Specjalnie wytypowane, poza ujęciami wodnymi, daleko od zabudowań mieszkalnych, niebrane pod uwagę w sensie rozwoju infrastruktury, miejsce systematycznego monitorowania.
8.Pierwiastkami życia jest… a pierwiastkami śmierci…?
Życia: magnez
Śmierci: kadm, rtęć, ołów
9.Szkdliwe oddziaływanie ozonu?
-progowe stężenie wyczuwalne < 40mg/ m3
-maksymalne stężenie dopuszczalne 100-200md/m3
-powoduje niemiarowy oddech
-zmniejsza elastyczność tkanki płucnej


(…)

… litrów/dobę.
52.Zagrozenia mikrobiologiczne i kancerogenne w  wodzie?
Zagrożenia kancerogenne- azbest, bromoform, epoksyd, benzo/a/piren, benzofluoroftalen, chloroform, trójchloroetylen, taksafen, sześciochlorobenzen, arsen, beryl, chrom, kadm, nikiel, selen.
Zagrożenia mikrobiologiczne- Schigella spp., Salmonella spp., Escherichia Coli, Vibrio, Jersinia, enterowirusy, pierwotniaki, pasożyty, plankton…

- wydalany jest z organizmu w ciągu kilku godzin
- stosowany jest w kroplach do oczu i stomatologii jako udrażniacz kanałów   zębowych    - w laboratorium stosowany jako konserwant krwi, bo wiążąc jony Ca zapobiega krzepnięciu krwi
- w przemyśle spożywczym stosowany jako koncentrat - w toksykologii stosowany jako lek w leczeniu ciężkich zatruć metalami ciężkimi
21.Co to jest bioremediacja?
Bioremediacja…
… i TCDF  i do jakich substancji należą?
Należą do dioksyn. 
TCDD ( 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna) TCDF (2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran)
24.Podział chemiczny pestycydów?
-chlorowane węglowodory
-fosfoorganiczne
-karbaminiany
-pyretroidy
-pochodne hereistoksyny
-bakteryjne
-inhibitory syntezy chityny
-acylomocznikowe
25.W jaki sposób pozbywamy się odpadów i jakimi sposób można je zagospodarować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz