Biologia i ekologia - strona 2

note /search

Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2261

Wyjaśnij pojęcia: ekologia, biocenoza, biosfera, środowisko ekologiczne, siedlisko i ekosystem.. Biocenoza - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnor...

Ćwiczenia - formy wzajemnego oddziaływania organizmów w środowisku

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Formy wzajemnego oddziaływania organizmów w środowisku. Oddziaływanie obojętne i nieantagomstyczne. NIEANTAGONISTYCZNE Symbioza- MUTUALIZM- ścisła współzależność dwóch różnych gatunków7 czerpiących obupulną korzyść. Organizmy te żyją w ścisłym związku fizycznym i nie mogą żyć bez siebie. Np. grzy...

Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1855

Atmosfera: Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na: - naturalne: kosmiczne, nieorganiczne (pyły wulkaniczne, gazy SO2, CO, CO2, H2S, HF), organiczne (mikroby, pyłki i zarodniki roślin) - antropogeniczne, czyli pochodzące od człowieka Sposób wprowadzania: emisja zorganizowana (kominy=emitor...

Ćwiczenia - kwasy nukleinowe i fotosynteza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Kwasy nukleinowe. Wyjaśnić pojęcia transkrypcja, sekwencja, replikacja, łańcuch mplementarny. Kwasy nukleinowe są to związki wielkocząsteczkowe występujące we wszystkich komórkach i wirusach odgrywające zasadniczą rolę w przekazywaniu cec...

Ćwiczenia - oddychanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1407

Oddychanie, typy oddychania, współczynniki oddechowe. Oddychanie to złożony proces biologiczny zachodzący bezustannie w organizmie zwierzęcym lub roślinnym, polegający na dostarczaniu do komórek organizmu gazów niezbędnych do uwolnienia energii użytecznej biologicznie.

Ćwiczenia -owoc i nasienie- sposoby rozmnażania roślin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2163

29. Sposoby rozmnażania się roślin. 1) Klonowanie - najbardziej powszechne rozmnażanie wegetatywne (można rozmnożyć roślinę z każdej jej części, np. pędu, liścia, korzenia). Charakteryzuje się tym, że z komórki rośliny można odtworzyć całą roślinę o tej samej informacji genetycznej. 2) Bezpłciowe...

Ćwiczenia - podział i charakterystyka promieniowania słonecznego oraz ...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Podział i charakterystyka promieniowania słonecznego oraz wykorzystanie w procesie fotosyntezy. Ze światłem do ziemi dociera energia w postaci promieniowania. Promieniowanie ultrafioletowe- odpowiada długości fali od 290 do 400 nm. Niesie ze sobą 7% całkowitej energii jest szkodliwe. Wytwarza wit...

Ćwiczenia - populacja i alleopatia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Populacja, liczebność populacji zagęszczenie, rozrodczość, fizjologia rozrodu, przyczyny wzrostu lub spadku zagęszczenia populacji, przeżywalność Populacja- zbiór wszystkich osobników danego gatunku np. rośliny lub zwierzęta, które swobodnie krzyżują się i żyją w określonym czasie i na określonym ...

Ćwiczenia - problemy energetyczne świata

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Problemy energetyczne świata: Miarą rozwoju cywilizacyjnego jest zwiększanie się zapotrzebowania na energię, wszystkie wojny toczy się o przejęcie zasobów energetycznych przeciwnika, niedobór energii skutkuje kryzysami politycznymi i społecznymi. Kraje rozwinięte zużywają o ponad 20% więcej energii...

Ćwiczenia - proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej w glebie HUMINIFIKACJA- proces przebiegający przy udziale mikroorganizmów polegający na łączeniu prostych związków mineralnych. Wytworzona w tym procesie próchnica to bezpostaciowa substancja koloidalna barwy brunatnej. Stanowi 85-90% cał...