Ćwiczenia - problemy energetyczne świata

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - problemy energetyczne świata - strona 1 Ćwiczenia - problemy energetyczne świata - strona 2 Ćwiczenia - problemy energetyczne świata - strona 3

Fragment notatki:

Problemy energetyczne świata:
Miarą rozwoju cywilizacyjnego jest zwiększanie się zapotrzebowania na energię, wszystkie wojny toczy się o przejęcie zasobów energetycznych przeciwnika, niedobór energii skutkuje kryzysami politycznymi i społecznymi. Kraje rozwinięte zużywają o ponad 20% więcej energii niż rozwijające się.
Globalne zasoby surowców naturalnych:
1.) Nieodnawialne;
- węgiel; najwięcej w USA
- ropa; najwięcej w Arabii Saudyjskiej
- łupki bitumiczne
- gaz ziemny; najwięcej u ruskich
- uran; najwięcej w Australii
2.) pośrednie:
- torf
- energia geotermalna
3.) odnawialne:
- energia z wody
- słońce
- wiatr
- bioenergia
4.) inne:
- przypływy i odpływy
- fale morskie
- ciepło oceanów
Zasoby energetyczne- całkowita ilość udokumentowanych złóż surowców energetycznych
Rezerwy- zasoby nadające się do eksploatacji poprzez istniejące technologie
Destruktywne działanie na środowisko przy spalaniu paliw kopalnych, stałych to depozycja (przekazywanie z atmosfery do powierzchni ziemi) zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (CO2, SO2, NOx, CO), degradacja wód powierzchniowych, obniżanie wód gruntowych przy wydobywaniu węgla. Przy spalaniu gazów i cieczy kopalnych to depozycja gazowych produktów spalania (CO2, SO2, NOx, CO), emisja dwutlenku węgla i węglowodorów przy wydobywaniu paliw, degradacja wód powierzchniowych i gleb przy wydobyciu (platformy wiertnicze na ladzie i morzu).
Energetyka jądrowa:
Obecnie rozwój energetyki jądrowej jest hamowany, w 1970r prognozowano, że 18 lat później moc wszystkich elektrowni będzie wynosić 570GW, a wynosiła 180GW. Powodem są ograniczone zasoby uranu, problemy z odpadami radioaktywnymi, wysokie koszty i protesty społeczne (szczególnie nasilone po Czarnobylu).
Według szacunków co roku przybywa 10000m3 odpadów, które są składowane w specjalnie
przygotowanych magazynach na terenie elektrowni. Stosuje się też składowiska podziemnie, czyli magazynowanie odpadów w specjalnie wydrążonych tunelach kilkaset metrów pod powierzchnią ziemi. Składowiska podmorskie: zanurzanie pojemników w kształcie pocisków w rowach oceanicznych, wchłaniane potem przez ziemię w naturalnych procesach geologicznych. Transmutacja jądrowa: paliwo bombardowane jest neutronami co skraca jego czas połowicznego rozpadu. Takie paliwo wydziela mniej energii, ale dalej musi być składowane pod ziemią lub w oceanach.


(…)

…: zanurzanie pojemników w kształcie pocisków w rowach oceanicznych, wchłaniane potem przez ziemię w naturalnych procesach geologicznych. Transmutacja jądrowa: paliwo bombardowane jest neutronami co skraca jego czas połowicznego rozpadu. Takie paliwo wydziela mniej energii, ale dalej musi być składowane pod ziemią lub w oceanach.
Problemem jest też wygaszanie elektrowni jądrowych. Czas eksploatacji takich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz