Biologia i ekologia - strona 3

note /search

Ćwiczenia - relacja człowiek-środowisko i eksplozja demograficzna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

Relacja człowiek- środowisko: Antroposfera - obręb biosfery, w której działa człowiek. Jest to zazwyczaj obszar poddany silnej antropopresji(wpływanie na środowisko). W szczególności są to obszary zurbanizowane. Konflikt antroposfery i biosfery. Źródłem napięć w ekosystemach jest człowiek. Działa ...

Ćwiczenia - rośliny nagonasienne i okrytonasienne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7791

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROŚLIN NAGONASIENNYCH NAGONASIENNYCH OKRYTONASIENNYCH. OKRYTONASIENNE Są dominującymi organizmami spośród wszystkich grup roślin. Spotyka się wśród nich drzewa, krzewy i rośliny zielne. Cechą charakterystyczną dla roślin wyższych jest tworzenie kwiatu. Nowością jest wytwar...

Ćwiczenia - systematyka organizmów żywych- sinice protista i glony

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2737

Systematyka organizmów żywych - nauka zajmująca się badaniem różnorodności organizmów, klasyfikowaniem ich, katalogowaniem oraz opisywaniem. Systematyka umieszcza każdy organizm (grupę organizmów) zakwalifikowany jako takson w hierarchicznej strukturze kategorii. Nie jest to jednak zaszeregowanie r...

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1673

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony schemat fotosyntezy. (…) … do włączania dwutlenku węgla we własne związki organiczne (zdolnych do asymilacji CO2), przy wykorzystaniu energii świetlnej * fotosyntezę przeprowadzają jedynie rośliny zielone i niektóre protisty (Eukarioty) oraz sinice i...

Gady - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1463

Notatka to graficznie przedstawiony i omówiony schemat rozwoju gadów (…) … otwierają się daleko z tyłu podniebienia, wprost do gardzieli) * gardło * krtań * tchawica wzmocniona chrzęstnymi pierścieniami, dzięki czemu się nie zapada * oskrzela * parzyste płuca (węże mają zwykle tylko prawe płuco) ...

Choroby człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

OD STANU ZDROWIA DO STANU CHOROBY Zdrowie - stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, sprawność i prawidłowość działania mechanizmów homeostatycznych, przystosowujących organizm do każdej niemal sytuacji Choroba - stan zaburzenia mechanizmów homeostatycznych, upośledza harm...

Czynniki warunkujące wzrost i kwitnienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1526

WZROST = PODZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK WZROST = POZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK + ZRÓŻNICOWANIE KOMÓREK * dzięki podziałom zachodzącym w tkankach merystematycznych powiększa się liczba komórek * proces wydłużania (elongacji) - komórki powiększają swoją długość i objętość, a organy ro...

Ekosystemy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

STRUKTURA PRZESTRZENNA EKOSYSTEMU * wszystkie elementy składające się w ekosystem są ze sobą powiązane zależnościami związanymi z przepływem energii i obiegiem materii BIOCENOZA * w jej obrębie wyróżniamy dwie zasadnicze grupy ekologiczne organizmów KONSUMENCI * ich rozmieszczenie przestrzenne ...

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2744

BIOLOGIA-jest to nauka ogólnie przyrodnicza wywodzi się z greckich słów bios-życie, logos-nauka. Jest to nauka o powstawaniu i rozwoju żywej przyrody. DZIAŁY: Morfologia-wszystkie procesy życiowe w organizmie Systematyka- ujmuje poznane org. Embriologia- nauka o rozwoju zarodkowym Genetyka- o praw...

Układ dokrewny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1001

GRUCZOŁ OPIS HORMONY DZIAŁANIE NIEDOCZYNNOŚ NADCZYNNOŚ podwzgórze Neurosekrecja - wydzielanie substancji dokrewnych przez neurony Część międzymózgowia, znajdują się tu m.in. komórki nerwowe zmieniające sygnał elektryczny na biochemiczny, neurony wrażliwe na hormony krążące we krwi. Tworzy się...