Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera - strona 1 Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera - strona 2 Ćwiczenia - hydrosfera i atmosfera - strona 3

Fragment notatki:

Atmosfera:
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na:
- naturalne: kosmiczne, nieorganiczne (pyły wulkaniczne, gazy SO2, CO, CO2, H2S, HF), organiczne (mikroby, pyłki i zarodniki roślin)
- antropogeniczne, czyli pochodzące od człowieka
Sposób wprowadzania: emisja zorganizowana (kominy=emitory), niezorganizowana (wysypiska) Zanieczyszczenia mogą się przemieszczać lub być stacjonarne. Mogą być stałe lub zmienne w czasie.
Jakość powietrza:
Celem jest zachowanie standardów czystości powietrza atmosferycznego, określono standardy immisji, czyli dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu, najwyższe ze stężeń nie może przekraczać wartości dopuszczalnej.
Czynniki determinujące rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń to:
- prędkość wiatru i rozkład temperatury (meteo)
- ukształtowanie terenu i pokrycie terenu (topograficzne), roślinność absorbuje zanieczyszczenia, najlepiej jak jest las, w kotlinach zanieczyszczenia trudno mieszają się z zimnym powietrzem i zostają blokowane przez uniesione ciepłe powietrze:
- rodzaj wyemitowanych zanieczyszczeń i ich ilość
Główne sposoby ochrony atmosfery:
- oszczędność energii, czyli zmniejszenie energochłonności przy produkcji, oraz recykling
- wzrost sprawności produkcji prądu i ciepła
- redukcja zanieczyszczeń: odpylanie (filtry tkaninowe, filtry elektrostatyczne, odpylacze odśrodkowe), odsiarczanie(metoda mokra, półsucha i sucha), odazotowanie(palniki z dobrym kontaktem paliwa z utleniaczem, spalanie dwustopniowe, konwersja NOx do N2 wprowadzeniem amoniaku do komory paleniskowej, katalizatory).
- uszlachetnianie węgla: usuwanie siarki
Hydrosfera:
W celach komunalnych i przemysłowych pobiera się 310km3 wody słodkiej dziennie, 85 km3 jest zużywanych bezpowrotnie, reszta to ścieki, które zanieczyszczają 4680 km3 zasobów wody słodkiej.
Źródła degradacji wód to:
- fosforany i pestycydy z rolnictwa (eutrofizacja czyli zakwit wód, zaburzenia metabolizmu ludzi i zwierząt),
- detergenty ze ścieków komunalnych
- metale ciężkie z przemysłu (działanie kancerogenne)
- podgrzewanie wód w energetyce (zaburzenia ekosystemów)
- wirusy i bakterie ze ścieków (epidemie)
- oleje i polimery (1 tona ropy pokrywa 10km2 powierzchni wody tworząc warstwę o grubości kilku um, hamuje wymianę gazową, i proces fotosyntezy).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz