Ćwiczenia - proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej w glebie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej w glebie - strona 1 Ćwiczenia - proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej w glebie - strona 2

Fragment notatki:

Proces mineralizacji i humnifikacji substancji organicznej w glebie
HUMINIFIKACJA- proces przebiegający przy udziale mikroorganizmów polegający na łączeniu
prostych związków mineralnych. Wytworzona w tym procesie próchnica to bezpostaciowa substancja
koloidalna barwy brunatnej. Stanowi 85-90% całej substancji organicznej w glebie. Składa się z kilku
związków:
-BITUMINY
-KWASU HUMUSOWEGO-
-HUMINY I UMINY- są to sole kwasu huminowego.
Próchnica istotnie wpływa na własności gleby, na jej strukturę, własności cieplne. Jest magazynek
składników pokarmowych.
-MINERALIZACJA-odbywa się w warunkach tlenowych i beztlenowych. Gdy w warunkach
beztlenowych jest to proces gnicia, przy którym powstają szkodliwe związki mn. Amoniak, metan siarkowodór.
Pierwiastki troficzne, odczyn i formy składników pokarmowych a ich dostępność dla roślin
Gleby posiadają naturalna zasobność pierwiastków. Odczyn ma decydujący wpływ na dostępność czynników życiowych pH5,6-6.5
Rośliny najwięcej pobierają potasu, azotu, fosforu, magnezu i wapnia. Przy pH 8.9 spada
przyswajalność tych niektórych pierwiastków
Mobilne pierwiastki, takie jak fosfor, krążą intensywniej, przechodząc od fazy rozpuszczonej do
cząsteczkowej ( skrócony obieg fosforu) zanim opadną, podczas gdy związki nieruchliwych
pierwiastków, takich jak krzem, raz wbudowane w biomasę wypadając dopiero po dotarciu do osadów
ponownie mogą ulec rozproszeniu.
Azot jest pierwiastkiem wchodzącym w skład aminokwasów, tworzących białka, budujące ciało
organizmów. Rośliny pobierają azot w postaci jonów amonowych lub azotanowych obecnych w
glebie. Budują białka będące pokarmem dla konsumentów. Produkty metaboliczne wydalane przez zwierzęta oraz martwe organizmy roślinne i zwierzęce są w procesie nitryfikacji przy udziale bakterii przekształcane w przyswajalne azotany. Mogą ponownie wrócić do obiegu.
Wpływ sumy temperatur aktywnych i wysokich na rośliny
Wszystkie procesy życiowe roślin mogą odbywać się w określonych warunkach termicznych w granicach pomiędzy temp. minimalna a maksymalna. Roczna i dobowa amplituda temp. ma duży wpływ na rozmieszczenie gatunków roślin w różnych rejonach klimatycznych. Układ temp. ekstremalnych dokonuje selekcji gatunków w składzie florystycznym.
Wysokie temperatury środowiska powodują bardzo intensywne parowanie wody i duże jej braki w organizmie roślinnym, co może prowadzić do deficytów wody
Wpływ na rośliny niskich temperatur, hartowania i jaryzacji.


(…)

… i jaryzacji.
W niskich temperaturach woda zamarza a wtedy rośliny nie mogą z niej korzystać. Wiele drzew
okrytozalążkowych, które rosną na obszarach z okresami niskich temperatur, zrzuca liście i przechodzi w stan spoczynku zimowego.
U wielu gatunków roślin odporności na przemrażanie pojawia się pod wpływem hartowania (aklimatyzacji). Hartowanie roślin zielnych jest procesem wieloetapowym i jest indukowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz