Przykładowe pytania na egzamin z biologii i ekologii 2010-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na egzamin z biologii i ekologii 2010-opracowanie - strona 1 Przykładowe pytania na egzamin z biologii i ekologii 2010-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przykładowe pytania na egzamin z biologii i ekologii 2010
Torfowce i mchy - budowa i znaczenie przyrodnicze
Skrzypy - budowa i znaczenie w przyrodzie
Ogólna charakterystyka roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
Rośliny okrytozalążkowe dwuliścienne i jednoliścienne
Trawy i ich znaczenie przyrodnicze Charakterystyka i podział roślin ze względu na przystosowanie morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne do pobierania wody Wyjaśnić pojęcia: ekologia, biocenoza, biosfera, środowisko ekologiczne, siedlisko i
Ekosystem, komponenty ekosystemu i funkcjonowanie
ekosystemy, produkcja pierwotna, wtórna i masa ekosystemu
Podział i charakterystyka czynników ekologicznych
Podział i charakterystyka promieniowania słonecznego oraz wykorzystanie w procesie Reakcje fotoperiodyczne roślin
Wyjaśnić pojęcia: temperatura - ciepło, prawo Van' Hoffa, zero biologiczne, optimum i maksimum
Procesy mineralizacji i humifikacji substancji organicznej w glebie
Pierwiastki troficzne, odczyn i formy składników pokarmowych, a ich dostępność dla roślin
Wpływ sumy temperatur aktywnych i wysokich na rośliny
Wpływ na rośliny niskich temperatur, hartowania i jaryzacji
Allelopatia Jak dzielą się inhibitory występujące w allelopatii? Allelopatia - dodatnia i ujemna
Typy wzrostu populacji: wykładniczy, logistyczny. Rozrodczość ,.K" i ,.r” oraz czym się charakteryzuje i w jakich środowiskach występuje.
Detrytus i łańcuch pokarmowy saprofagów
Konkurencja, rodzaje konkurencji
Sukcesja ekologiczna, tezy i stadia sukcesji. Sukcesja pierwotna, wtórna Bioróżnorodność i podstawowe prawa natury
Formy wzajemnego oddziaływania organizmów w środowisku. Oddziaływanie obojętne i nieantagonistycznch.
Formy wzajemnego oddziaływania organizmów w środowisku. Oddziaływanie antagonistyczne.
Wpływ rzeźby terenu na warunki ekologiczne
Układy troficzne. Łańcuch pokarmowy drapieżników, pasożytów, saprofagów
Zasady dziedziczenia. Zmienność rekombinacyjna i mutacyjna
Mechanizm oddychania tlenowego. Intensywność oddychania i czynniki zewnętrzne wpływające na proces oddychania Znaczenie wody w życiu roślin. Transport wody poprzek korzenia.
Znaczenie wody w życiu roślin. Transport wody w naczyniach ksylenu Zadania systematyki roślin. Jednostki taksonomiczne w zależności od rangi
Budowa, czynności życiowe wirusów oraz ich znaczenie w przyrodzie
Budowa, czynności życiowe bakterii oraz ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce, człowieka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz