Zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody-opracowanie - strona 1 Zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody-opracowanie - strona 2 Zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA Z EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
(2010/2011)
Zakres i podstawowe zasady ekologii. Metodologia badań ekologicznych.
definicja ekologii
ekologia opisowa, funkcjonalna i opisowa
fizjologia środowiska, genetyka populacyjna i ekologiczna, ekologia behawioralna, ekologia ewolucyjna
autekologia, dem ekologia, synekologia
zasady poznania naukowego w ekologii
podstawowe kierunki rozwoju współczesnej ekologii
ochrona przyrody a ochrona środowiska
sozologia
biologia konserwatorska
inżynieria środowiska
ekolog a ekologista
Populacja i jej cechy charakterystyczne.
definicja populacji
definicja zagęszczenia populacji
parametry populacji determinujące jej zagęszczenie
metody badania zagęszczenia populacji
rozrodczość, wskaźnik rozrodczości, rozrodczość potencjalna i realizowana
śmiertelność, wskaźnik śmiertelności, przeżywalność, długość życia potencjalna i realizowana
emigracja i imigracja
problemy w badaniu niektórych populacji
struktura płci
struktura wiekowa, tabele przeżywania, krzywe przeżywania i jej typy, populacja stała, wzrastająca i zanikająca
struktura przestrzenna populacji, typy rozmieszczenia osobników, przyczyny i koszty powstawania skupisk
Genetyka populacji
organizacja substancji dziedzicznej
mutacje
rekombinacja genów
polimorfizm genów
metody pomiaru różnorodności genetycznej
dryf genetyczny
efekt szyjki od butelki
efekt założyciela
metapopulacje
populacje małe i duże
minimalna trwała populacja
efektywna wielkość populacji
minimalna wielkość populacji zdolnej do wypełniania jej ekologicznej funkcji
przyczyny spadku liczebności i szybkiego wymierania małych populacji
Czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów
prawo Liebiga
prawo Shelforda
zasoby kluczowe
temperatura jako czynnik ograniczający rozmieszczenie organizmów
reguła Bergmana
reguła Allena
hibernacja, estywacja, torpor
wilgotność jako czynnik ograniczający rozmieszczenie organizmów
znaczenie wody w życiu roślin
znaczenie wody w życiu zwierząt
współdziałanie temperatury i wilgotności jako czynników ograniczających rozmieszczenie organizmów
wiatr, światło, zasolenie, chemizm wody i gleby, pożary jako czynniki ograniczający rozmieszczenie organizmów


(…)


Różnorodność biologiczna jako przedmiot ochrony przyrody
mechanizmy izolacji rozrodczej gatunków (przed- i postkojarzeniowe)
specjacja (alopatyczna, parapatryczna, sympatryczna)
metody pomiaru różnorodności gatunkowej
liczba gatunków na świecie
lokalizacja bioróżnorodności na świecie
czynniki powodujące powstawanie gradientów bioróżnorodności
wartość zasobów przyrody: bezpośrednia i pośrednia, użytkowa…
… introdukcjom i zwalczania gatunków inwazyjnych
Przeciwdziałanie zagrożeniom na poziomie populacji i gatunku
międzynarodowa klasyfikacja zagrożonych gatunków
przygotowanie skutecznego programu ochrony zagrożonej populacji - zagrożonego gatunku
reintrodukcja
opieka medyczna
zadania ogrodów zoologicznych, botanicznych i banków genów
Obszarowa ochrona przyrody
międzynarodowa definicja i klasyfikacja obszarów…
… nakładów, zmienność warunków środowiska)
rybołówstwo i wielorybnictwo
szkodniki i ekonomiczne zasady opłacalności ich zwalczania
pestycydy i problemy spowodowane ich stosowaniem
metody walki ze szkodnikami: biologiczna, mikrobiologiczna, autodestrukcji, zintegrowana
Interakcje międzygatunkowe
komensalizm
symbioza (protokoperacja i mutualizm)
amensalizm
pasożytnictwo
drapieżnictwo, zależność liczebności…
…, kolonizacji losowej, zmieniających się współczynników zasobów środowiska, rodzaje sukcesji: auto- i allogeniczna, pierwotna i wtórna, dekompozycyjna
biocenozy klimaksowi, sukcesja cykliczna
reakcja biocenoz na zaburzenia
zaburzenie a katastrofa
wpływ zaburzeń na bogactwo gatunkowe
Biomy świata, krainy biogeograficzne
czynniki środowiska determinujące rozmieszczenie biomów na świecie
charakterystyka tundry
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz