Analiza lądowa gleb i roślin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza lądowa gleb i roślin - strona 1 Analiza lądowa gleb i roślin - strona 2

Fragment notatki:


Analiza śladowa gleb i roślin  Pobieranie próbek z uwzględnieniem sezonowości, gatunków, części anatomicznych roślin,  Pobranie prób gleb z pola powinno być przeprowadzone w ten sposób aby próba była reprezentatywna dla danej uprawy. Aby warunek ten mógł być spełniony próba powinna być próbą średnią mieszaną.  Taka próba powinna składać się z 15-20 prób indywidualnych (pojedynczych). Ważny jest też termin w  którym należy pobrać glebę. Próbki powinny być pobrane po zastosowaniu wapnowania i nawożenia  organicznego. Wapnowanie, jeśli jest konieczne, stosuje się na kilka miesięcy przed planowaną uprawą  (zwykle w poprzednim roku) aby nawozy wapniowe zostały dokładnie wymieszane z całą warstwą orną  gleby. Próby gleb z upraw polowych pobiera się najczęściej jesienią po zbiorach płodów rolnych, ale  przed zastosowaniem nawożenia jesiennego. Innym dobrym terminem na pobranie prób jest wczesna  wiosna przed rozpoczęciem uprawy. W przypadkach kiedy obserwujemy zakłócenia we wzroście roślin,  które mogą być spowodowane niewłaściwym odżywieniem uzasadnione jest pobranie prób i wykonanie  analiz gleby w czasie wegetacji. Należy jednak pamiętać wtedy aby próby gleb nie pobierać  bezpośrednio po wykonaniu nawożenia mineralnego. Powinniśmy wtedy odczekać co najmniej 10 dni. W monitoringu środowiska za ogólną zawartość składników, u większości gatunków, przyjęto uważać  ilość składników zakumulowanych w nadziemnej części roślin. Składniki znajdujące się w części  korzeniowej wchodzą w skład substancji organicznej gleby. Metoda oraz pora pobierania materiału  roślinnego do analizy zależy od wyznaczonego celu badań. Najczęściej materiał roślinny pobiera się,  aby ustalić: – jakość plonów;– stan zaopatrzenia rośliny w składniki pokarmowe;– wykorzystanie składników z  gleby; – oddziaływanie różnych czynników na rozwój roślin, np. nawożenie, emisja SO2; stan  zanieczyszczenia roślin, na podstawie akumulacji składników w całych roślinach bądź ich częściach. W zależności od postawionego celu pobrana próba może charakteryzować: – określoną roślinę – próba  pobierana jest wówczas z tej właśnie rośliny – np. drzewo czy krzew; – określoną powierzchnię zajętą  przez badany gatunek – pobiera się wtedy próby indywidualne z punktów reprezentatywnych dla  charakteryzowanej powierzchni. Podczas pobierania materiału roślinnego należy uwzględnić wiele  czynników mogących mieć wpływ na wynik końcowego oznaczenia: – próbki roślin powinny być  pobrane z tej samej tkanki i tego samego miejsca rośliny, na tej samej wysokości nad ziemią oraz z 

(…)

… etapem analizy materiału roślinnego jest odpowiednie przygotowanie próbek. Z zebranych w
terenie próbek należy usunąć suche lub zbutwiałe części roślin. W celu wyeliminowania zanieczyszczeń
luźno związanych z powierzchnią, tj. cząsteczek gleby, piasku, kory oraz pyłu atmosferycznego, należy
opłukać świeże rośliny w wodzie destylowanej. Do mycia zaleca się również
użycie rozpuszczalników organicznych, np…
…, ponieważ substancje znajdujące się na powierzchni
rośliny wpływają na warunki wzrostu roślin, np. obniżenie fotosyntezy. Dotyczy to również roślin
nieposiadających kutikuli (cienkiej warstwy kutyny i wosku chroniącej nadziemne części u roślin
wyższych). Tak przygotowany materiał suszy się do stałej masy,początkowo na powietrzu lub od razu
w suszarce. Następnie materiał rozdrabnia się w młynku do uzyskania próbki…

materiału roślinnego. Mineralizację suchą materiału roślinnego najczęściej przeprowadza się jedną
z trzech metod: – mineralizacja sucha i roztwarzanie w kwasie;
– mineralizacja sucha, utlenianie i roztwarzanie w kwasie – ten wariant pozwala skrócić czas
mineralizacji poprzez utlenianie kwasem;
– mineralizacja sucha z usunięciem krzemionki kwasem HF – polecana jest dla roślin lub ich części
bogatych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz