Ćwiczenia - oddychanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - oddychanie - strona 1 Ćwiczenia - oddychanie - strona 2

Fragment notatki:

Oddychanie, typy oddychania, współczynniki oddechowe.
Oddychanie to złożony proces biologiczny zachodzący bezustannie w organizmie zwierzęcym lub
roślinnym, polegający na dostarczaniu do komórek organizmu gazów niezbędnych do uwolnienia
energii użytecznej biologicznie.
Wymiana gazowa u roślin odbywa się poprzez aparaty szparkowe, przetchlinki i korzenie oddechowe.
Oddychanie zwierząt dzielimy na trzy główne etapy:
oddychanie zewnętrzne na poziomie całego organizmu, polegające na pobieraniu tlenu (w
przypadku aerobów) zawartego w powietrzu lub wodzie i wydalaniu dwutlenku węgla poprzez drogi
oddechowe (zewnętrzna wymiana gazowa), transport do narządu oddechowego (narządu wymiany
gazowej) wprowadzającego tlen do krwi oraz odbierającego z krwi dwutlenek węgla, transport gazów
przez krew do tkanek.
oddychanie wewnętrzne polegające na wymianie gazowej pomiędzy płynami ustrojowymi a
komórkami (przekazanie tlenu z krwi do komórek organizmu, odebranie dwutlenku węgla), zachodzi w tkankach ciała.
oddychanie komórkowe (wewnątrzkomórkowe) - nazywane również utlenianiem biologicznym lub metabolizmem oddechowym - polegające na wykorzystaniu tlenu przez komórki oraz wydalanie dwutlenku węgla i wody na zewnątrz organizmu.
Ze względu na środowisko życia organizmu rozróżniamy oddychanie tlenowe (tlen pobierany z
powietrza lub z wody) i oddychanie beztlenowe (w środowisku beztlenowym).
Współczynnik oddechowy - jest to stosunek objętości wydzielonego C02 do ilości pobranego tlenu,
który określony jest wzorem:
RQ = C02 / 02
Mechanizm oddychania tlenowego. Intensywność oddychania i czynniki zewnętrzne wpływające na proces oddychania.
Oddychanie tlenowe polega na spalaniu związków organicznych przy udziale tlenu na proste związki nieorganiczne - dwutlenek węgla i wodę, w wyniku czego uwalniana jest energia. Jest to proces kataboliczny.Oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondriach. Substratami są związki organiczne, tlen, enzymy ADP i fosforan nieorganiczny.
Istnieją trzy etapy oddychania komórkowego:
1) glikoliza
2) cykl Krebsa
3) łańcuch oddechowy.
Glikoliza zachodzi w cytoplazmie komórki, tlen nie jest potrzebny do jej zaistnienia, zachodzi również w oddychaniu beztlenowym. Jest to proces rozkładu glukozy do kwasu pirogronowego, którego celem jest uzyskanie energii.
Jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w 2 cząsteczki kwasu pirogronowego, w cząsteczkę ATP i 2 cząsteczki NADH2.
Kwas pirogronowy przechodzi do mitochondriów. Zachodzi tam proces przekształcenia go w
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz