Biologia - oddychanie komórkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia - oddychanie komórkowe - strona 1 Biologia - oddychanie komórkowe - strona 2 Biologia - oddychanie komórkowe - strona 3

Fragment notatki:


ODDYCHANIE KOMÓRKOWE/WEWNĄTRZKOMÓRKOWE * proces polegający na uwalnianiu energii w czasie utleniania prostych związków organicznych
* zachodzi w cytoplazmie (oddychanie cytoplazmatyczne) oraz we wnętrzu mitochondriom UTLENIANIE GLUKOZY * ważne paliwo biochemiczne (biologiczne)
* jej cząsteczki można łatwo utlenić do dwutlenku węgla i wody, a sporą część energii zmagazynować w ATP (resztę organizmy tracą w postaci ciepła)
C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 -- 6 CO 2 + 6 H 2 O + 2872 kJ (+666 kcal) * bezpośrednie, gwałtowne spalanie glukozy prowadziłoby do śmierci termicznej każdej komórki
* na proces oddychania komórkowego składa się więc wiele reakcji katalizowanych enzymatycznie, co pozwala na stopniowe uwalnianie energii w małych porcjach (jest to rozwiązanie bezpieczne i skuteczne/wydajne)
* wstępne zaktywowanie glukozy przed jej ufosforylowaniem

(…)

… (NH4+)
* w komórkach człowieka łańcuchy węglowe po przemianach mogą być włączone w glikolizę (tak jest np. z produktami deaminacji alaniny i seryny) lub do cyklu Krebsa (jak glutamina czy arginina)
* jon amonowy jest silnie toksyczny, dlatego w organizmie człowieka jest szybko przekształcany w substancję mniej toksyczną i dobrze rozpuszczalną w wodzie - mocznik * w ciągu doby wydalamy kilkanaście…

* pierwszy przekształca się wówczas w glutaminę a drugi w alaninę
* aminokwasy te wydzielane do krwi wędrują z nią do wątroby
* w komórkach wątrobowych glutamina i alanina ulegają deaminacji, a powstający jon amonowy natychmiast przetwarzany jest w tzw. karbamylofosforan
* związek ten jest włączany do cyklu mocznikowego (ornitynowego, aminokwasów niebiałkowych)
* cykl ten zachodzi częściowo w cytoplazmie…
… FAD, lecz na NAD+
* niektóre białka cytochromowe (cytochrom a oraz cytochrom a3, tworzące kompleks zwany oksydazą cytochromową) są końcowymi przenośnikami elektronów w łańcuchu oddechowym i bardzo łatwo ulegają zablokowaniu przez takie substancje, jak tlenek węgla (CO) czy cyjanek potasu (KCN)
- związki te są więc niebezpiecznymi truciznami
- tlenek węgla ponadto blokuje hemoglobinę
GLIKOLIZA…
… mitochondrialnych
* w błonach grzebieni znajdują się organiczne przenośniki tworzące swoisty łańcuch, w którym przemieszczają się elektrony
* sumaryczny zapis równania tlenowego rozkładu glukozy:
C6H12O6 + 6 O2 + 36 ADP + 36 Pi -- 6 CO2 +6 H2O + 36 ATP
PRZEBIEG PROCESU
* energia elektronów przypływających w łańcuchu oddechowym umożliwia wykonanie pracy osmotycznej polegającej na aktywnym przepompowaniu jonów H…
… kinetyczną umożliwiają syntezę ATP
- przyjmuje się, że każda para elektronów z NADH pozwala na przepompowanie takiej liczby jonów H+, że możliwe jest zsyntezowanie 3 cząsteczek ATP
- elektrony z FADH2 obdarzone są mniejszą energią - każda para umożliwia zsyntezowanie 2 cząsteczek ATP (nadwyżkowe elektrony z FADH2 przekazywane są na łańcuch oddechowy w innym miejscu - o niższym poziomie energetycznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz