Politechnika Warszawska - strona 197

Poziom swobody ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3353

Poziom swobody ruchu (PSR) - jest to jakościowa miara warunków ruchu, uwzględniająca odczucia kierowców i innych użytkowników dróg. Warunki zmien­ności mchu podzielono na 6 klas, oznaczających poziomy swobody mchu: A - mch swobodny, duża swoboda mchu prędkości i manewrowania, B - mch równomierny, ki...

Projektowanie komunikacyjne mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Projektowanie komunikacyjne mostu Ogólne wymagania Projektowanie komunikacyjne ma na celu takie ukształtowanie obiektu inżynier­skiego w przekroju poprzecznym, planie i profilu, by spełniał on wszystkie potrze­by, jako część trasy komunikacyjnej. Projektowanie komunikacyjne dotyczy takich zagadnie...

Przęsła w mostach dużych rozpiętości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Przęsła w mostach dużych rozpiętości Przy dużych przeprawach mostowych, gdy wskazane rozpiętości głównych przęseł mają przekroczyć 100 - 150 m systemy mostów belkowych (również rozporowych) są wzmacniane dodatkowymi elementami prętowymi bądź cięgn...

Przęsła w mostach kolejowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2016

Przęsła w mostach kolejowych Mosty kolejowe o mniejszej rozpiętości są stosowane głównie w systemie bel­kowych przęseł wolnopodpartych: - z betonu zbrojonego do rozpiętości ok. 15 m przy smukłości w granicach 7+15, - z betonu sprężonego do rozpi...

Przęsła w mostach kratowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862

Przęsła w mostach kratowych Mosty kratowe czy łukowe z jazdą dołem będą z reguły złożone z dwóch dźwi­garów w rozstawie do kilkunastu metrów. W nowszych obiektach pojawiły się roz­wiązania o jednym dźwigarze rozdzielającym jezdnie. Na rysunku 5.84...

Przęsło - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1876

Przęsło Przęsło (przęsła) jest to część budowli mostowej, zawartej pomiędzy kolejnymi pod­porami. Funkcją przęsła jest zagwarantowanie swobodnego przemieszczania się nad przeszkodą i przeniesienie ciężaru własnego, ciężaru wyposażenia oraz obciąże...

Przekroje poprzeczne mostów betonowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1981

Przekroje poprzeczne mostów betonowych Za podstawowy typ przekroju poprzecznego mostów betonowych można uznać pełną płytę. Do zalet przekroju poprzecznego oznaczonego 1 na rysunku 5.89 moż­na zaliczyć: - małą wysokość konstrukcyjną, - dowolność rozmieszczenia podpór, - proste deskowanie (forma) ...

Przekroje poprzeczne przęseł - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2492

Przekroje poprzeczne przęseł Przystępując do ukształtowania mostu stalowego (o dźwigarach stalowych) w prze­kroju poprzecznym trzeba najpierw zdecydować się na rodzaj pomostu: - niewspółpracującego z dźwigarami głównymi czy - współpracującego z ...

Przepustowość dróg wielopasowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2002

Przepustowość dróg wielopasowych Drogi wielopasowe to drogi, składające się przynajmniej z dwóch pasów ruchu przy­pisanych zawsze jednemu kierunkowi ruchu, a w przypadku dróg dwukierunko­...

Przepustowość mostu drogowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

Przepustowość mostu drogowego Most jest elementem drogi, w związku z tym jego przepustowość musi być co naj­mniej taka jak drogi, która przez niego prowadzi, a jeśli most (wiadukt) jest elemen­tem skrzyżowania, odpowiadać przepustowości skrz...