Politechnika Warszawska - strona 196

Podpory - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Podpory Podpory dzieli się na dwie grupy: - przyczółki, podpory skrajne, mające kontakt z nasypem, - filary, podpory pośrednie. Podpory w mostach drewnianych noszą nazwę jarzm (rys. 5.20). Nie w każdym obiekcie muszą występować oba typy podpór....

Podstawy metod budowy mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Podstawy metod budowy mostów Obiekt mostowy przeprowadza trasę komunikacyjną ponad przeszkodą, która naj­częściej już istniała przed jego wybudowaniem. Rzadkie są przypadki, gdy most buduje się w suchym terenie, a następnie przekłada się koryto r...

Podział mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

Podział mostów 2 Podział mostów ze względu na stałość wysokości dźwigarów głównych jest następujący: - stała wysokość konstrukcyjna przęseł (rys. 5.55a), - zmienna wysokość konstrukcyjna (rys. 5.556, c). Zmiana wysokości konstrukcyjnej może wys...

Podział mostów ze względu na rodzaj przęseł - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2030

Podział mostów ze względu na rodzaj przęseł, jest następujący: - belkowe, - kratownicowe, - płytowe, - łukowe (sklepione) (rys. 5.51), - ramowe, - podwieszone (wantowe) (rys. 5.52), - wiszące (rys. 5.53). Wybór określonej konstrukcji przęse...

Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1813

Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu względem dźwigarów głównych, jest następujący: - jazda górą (rys. 5 Ala), - jazda dołem (rys. 5.116), - jazda pośrednia (rys. 5.lic), - mosty wielopoziomowe (rys. 5.54). Wymienione nazwy określają na jakim poziomie względem krawędzi dźwiga­rów je...

Podział na przęsła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Podział na przęsła Dokonując podziału mostu na przęsła uwzględnia się następujące kryteria: - funkcjonalne (planowany sposób wykorzystania przestrzeni pod obiektem), - ekonomiczne, - estetyczne. Optymalny podział na przęsła musi uwzględniać wszystkie wymienione kryte­ria, jakkolwiek istnieje pe...

Podzia_y mostów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Podziały mostów Podział mostów ze względu na stałość posadowienia podpór na podłożu jest następujący: - mosty stałe, - mosty pływające. Charakterystyczną cechą mostów stałych jest ich posadowienie na podłożu grun­towym. Ten typ oparcia przęseł jest jedynym, mającym praktyczne zastosowanie przy ...

Pomiary i badania geodezyjne oraz hydrometryczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Pomiary i badania geodezyjne oraz hydrometryczne. Studia kameralne Obliczenia światła mostu czy przepustu muszą być poprzedzone studiami kameral­nymi, a także wstępnymi badaniami i studiami. Należą do nich pomiary i badania geodezyjne oraz hydrometryczne obejmujące: - pomiary przekrojów poprzeczn...

Pomost drogowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Pomost drogowy Na pomost mchu drogowego składają się pasy mchu samochodowego. Szerokość pojedynczego pasa mchu zależy od klasy drogi (patrz skrajnie mchu), a liczba pasów mchu zależy od wymaganej przepustowości obiektu. Dodatkowo na obiekcie, w zależ­ności od klasy drogi, mogą znaleźć się pasy awar...

Pomost kolejowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Pomost kolejowy Szerokość pomostu mostu kolejowego wynika z szerokości skrajni taboru kolejowego oraz liczby torów na obiekcie. Osiowy rozstaw torów powinien wynosić na liniach magistralnych i pierwszorzędowych - 4,0 m, a jeśli przewidywany...