Projektowanie komunikacyjne mostu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie komunikacyjne mostu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Projektowanie komunikacyjne mostu
Ogólne wymagania
Projektowanie komunikacyjne ma na celu takie ukształtowanie obiektu inżynier­skiego w przekroju poprzecznym, planie i profilu, by spełniał on wszystkie potrze­by, jako część trasy komunikacyjnej. Projektowanie komunikacyjne dotyczy takich zagadnień, jak:
- kształtowanie przekroju poprzecznego,
- wyznaczenie przepustowości, w celu ustalenia niezbędnej liczby pasów ruchu,
- ustalenie niezbędnej przestrzeni niezabudowanej na i pod obiektem (skrajnie ru­chu),
- ukształtowanie trasy mostowej w pianie i profilu.
Ponieważ obiekt inżynierski jest elementem całego układu komunikacyjnego, projektowanie komunikacyjne nie może być oderwane od zagadnienia projektowania drogi, w ciągu której obiekt się znajduje - ukształtowanie w planie, niweleta, przepus­towość. Ponieważ obiekt inżynierski, zwłaszcza duży, jest kosztowną inwestycją, bu­dowaną na dziesiątki lat, jego parametiy komunikacyjne powinny przewidywać roz­wój ruchu w najbliższej perspektywie czasowej, tak by np. wzrost intensywności ru­chu nie wymuszał konieczności budowy nowego obiektu. Projektując przeprawę mo­stową należy brać pod uwagę prognozy ruchu związane z przewidywanym rozwojem gospodarczym regionu i planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
Szczegółowe wymagania komunikacyjne, które musi spełniać obiekt mosto­wy, określają odpowiednie przepisy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz