Politechnika Warszawska - strona 198

Przestrzeń podmostowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1365

Ukształtowanie przestrzeni podmostowej Sposób ukształtowania przestrzeni podmostowej zależy od sposobu jej użytkowania. Gdy obiekt jest usytuowany nad ciekiem (rzeką, kanałem), wtedy przestrzeń musi być tak ukształtowana, by zapewniony był bezpieczny spływ wody, a w szczególności tzw. wielkiej wody...

Przyczółki informacje podstawowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3794

Przyczółki Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje przyczółków — pełnościenne (masywne) (rys. 524a), - zatopione (rys. 5.246). Charakterystyczną cechą przyczółków zatopionych jest to, że ich konstrukcją w znacznej części zakrywa nasyp przenikając w dolnej części przez konstrukcję przyczółka. Zastosowa...

Przyspieszona degradacja obiektu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Przyspieszona degradacja obiektu Przyspieszona degradacja obiektu może wymagać wzmocnienia (w przypad­ku przekroczenia określonego stanu granicznego - linia przerywana rys. 2.1), albo remontu (linia kropkowana). Dobór materiałów do budowy mostów wymaga wreszcie decyzji strategicz­nych w sferze eko...

Rozmycie dna przy filarach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

Rozmycie dna przy filarach Odrębnym zagadnieniem jest rozmycie dna przy filarach mostowych. Podpora mostu stanowi bowiem przeszkodę, która powoduje zaburzenia w przepływie wody, co pociąga za sobą lokalne rozmywania dna. Gdy zakres rozmycia jest rozległy, może dojść do zmniejszenia nośności podpory...

Schemat obciążenia mostów drogowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 8848

Schemat obciążenia mostów drogowych W normie PN-85/S-10030 [33] wprowadzono pięć klas obciążenia oznaczonych du­żymi literami alfabetu: A, B; C D i E. Każdej klasie obciążenia przyporządkowano pojazd o maksymalnym ciężarze, który może poruszać się po obiekcie bez ograni­czeń. Odpowiednie ciężary po...

Siły hamowania i przyspieszania taboru kolejowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2275

Siły hamowania i przyspieszania taboru kolejowego W obliczeniach przyjmuje się, że siły hamowania i przyspieszania działają w kie­runku równoległym do osi toru i są zaczepione w poziomie górnej krawędzi szyny. Są one efektem sił tarcia występującego pomiędzy szyną a kołem taboru i są iloczy­nem sił...

Skrajnie drogowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

Skrajnie drogowe Skrajnia taboru samochodowego (skrajnia drogowa) ma kształt prostokąta, z odpo­wiednio ściętymi narożami. Wymiary skrajni ruchu na i pod obiektem zależą od klasy drogi. Zgodnie z rozporządzeniem [46] rozróżnia się nastę...

Skrajnie kolejowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1883

Skrajnie kolejowe Wymiary skrajni kolejowej podaje norma [34]. Wyróżnia ona cztery odmiany skraj­ni budowli: A - skrajnia budowli linii nie podlegających elektryfikacji, B - sk...