Przepustowość mostu drogowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepustowość mostu drogowego - wykład - strona 1 Przepustowość mostu drogowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przepustowość mostu drogowego
Most jest elementem drogi, w związku z tym jego przepustowość musi być co naj­mniej taka jak drogi, która przez niego prowadzi, a jeśli most (wiadukt) jest elemen­tem skrzyżowania, odpowiadać przepustowości skrzyżowania (węzła drogowego). Niekiedy, jeśli przewiduje się zwiększenie mchu na danej drodze w najbliższej przy­szłości, obiekty inżynierskie projektuje się z góry na większą przepustowość, tak by unikać budowy nowego mostu lub konieczności jego poszerzenia, co z reguły jest kłopotliwe. Przepustowość mostu nie powinna być ograniczona do bieżących po­trzeb i bieżących natężeń mchu. Niekiedy, przewidując konieczność poszerzenia obiektu w niedalekiej przyszłości, a chcąc zmniejszyć bieżące koszty budowy, przy­stosowuje się do poszerzenia przęseł jedynie podpory.
Ogólne zasady obliczania przepustowości mostu są w swej istocie takie same jak przy wyznaczaniu przepustowości drogi poza obiektem, z ewentualnym uwzględ­nieniem faktu, że na mostach nie występują z reguły takie same utaidnienia w mchu jak na odcinkach poza mostami (np. zakaz zawracania czy brak utrudnień związa­nych z wyjazdami z bram, brak skrzyżowań z inną drogą itp.). Mając obliczoną wymaganą przepustowość obiektu, należy na nim zaprojektować taką liczbę pasów mchu, by był zagwarantowany przejazd założonej liczby pojazdów w jednostce czasu, przy zachowaniu przyjętych parametrów ruchu (m.in. prędkości przejazdu, płynnoś­ci i bezpieczeństwa mchu).
Zagadnieniem przepustowości dróg zajmuje się dziedzina wiedzy zwana inży­nierią ruchu.
Przepustowość jest definiowana jako największa liczba jednostek (pojazdów łub pieszych), którą może przepuścić przekrój drogi (ulicy, wlot na skrzyżowanie, ścieżka dla pieszych, ścieżka rowerowa itp.) w jednostce czasu [6]. W praktyce de­finicja ta nie jest wystarczająca do poprawnego zaprojektowania drogi, dlatego też wprowadza się dodatkowe pojęcia, jak: przepustowość projektowa, przepustowość praktyczna itp., związane z wymaganiami dotyczącymi warunków ruchu. Inne zasa­dy obowiązują przy obliczaniu przepustowości dla dróg i ulic na odcinkach pomię­dzy skrzyżowaniami, a inne dla skrzyżowań drogowych.
Współcześnie stosowany sposób wyznaczania przepustowości opiera się na metodzie HCVP.
W metodzie tej kluczowe są trzy podstawowe pojęcia:
- poziom swobody ruchu (PSR),
- krytyczne natężenie mchu (Qkł),
- idealne warunki drogowo-ruchowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz