Politechnika Śląska - strona 265

Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Statystyka matematyczna i planowanie ... 14. ROZKŁADY TEORETYCZNE ZMIENNEJ LOSOWEJ DYSKRETNEJ Podstawowe rozkłady • Rozkład jednopunktowy • Rozkład dwupunktowy • Rozkład równomierny Dla w/w rozkładów należy odszukać w litera...

Statystyka matematyczna i planowanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Statystyka matematyczna i planowanie ... 15. ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH CIĄGŁYCH Rozkład normalny (Gaussa) Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa Gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie ...

Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Statystyka matematyczna i planowanie... 17. WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych to drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego.

Metody analizy współzależności - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Statystyka matematyczna i planowanie... 18. METODY ANALIZY WSPÓŁZALEŻNOŚCI Typy zależności: ♦ funkcyjna: zmiana wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę drugiej zmiennej (jednej zmiennej X odpowiada tylko jedna wartość drugiej zmiennej Y), np. pole kwadratu ♦ stochastyczna: z...

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zmienne losowe Zmienna losowa dyskretna Rozkładem zmiennej losowej dyskretnej nazywamy zestawienie jej możliwych wartości z odpowiadającymi im prawdopodobieństwami. Można go podać w postaci tablicy: X x1 x2 ... xn P p1 p2 ... pn Rozkład zmiennej losowej dyskretnej X m...

Wytrzymałość materiałów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

´ ˛ Przykład 4.1. Sciag stalowy 10 cm Obliczy´ dopuszczalna sił˛ P rozciagajaca sciag stalowy o przekroju pokazanym na poni˙ szym c ˛ e ˛ ˛ ˛´ ˛ z ´ rysunku je´li napr˛ zenie dopuszczalne wynosi 215 MPa. Szukana siła P przyło˙ ona jest w sros e˙ z dku ci˛ zko´ci dwuteownika. e˙ s P 1...

Figura z dwiema osiami symetrii - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Przykład 2.5. Figura z dwiema osiami symetrii Polecenie: Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kierunki główne dla poniższej figury korzystając z metody analitycznej i graficznej (konstrukcja koła Mohra). 5a a 2a 2a a 5a 5a a 2a 2a a 5a Dla rozważanej figury przyjmiemy ...

Figura z dwiema osiami - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Przykład 2.4. Figura z dwiema osiami symetrii Polecenie: Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kierunki główne dla poniższej figury. 4a 2a 2a 4a 4a 2a 2a 4a Dla rozważanej figury przyjmiemy dwa współśrodkowe układy współrzędnych xy oraz ξη. Oba układy są układami centraln...

Figura złożona 2 - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Przykład 2.3. Figura złożona Polecenie: Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kierunki główne dla poniższej figury. 3r 3r · · 4r W celu wyznaczenia środka ciężkości oraz obliczenia wartości momentów bezwładności i ...