Politechnika Śląska - strona 264

Spawanie elektryczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sprzętem, urządzeniami i metodami spawania łukowego ręcznego elektrodami otulonymi (MMA). Literatura i materiały pomocnicze: W.Wojciechowski - Techniki wytwarzania tom III. K.Marcolla - Zarys spawalnictwa S.Jarmoszuk - Spawanie elektryczne Krótkie podstawy teorety...

Spawanie gazowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Cel ćwiczenia: Zapoznanie sie z metodami i urządzeniami do zgrzewania materiałów. Dobór optymalnych parametrów w zgrzewaniu elektrycznym oporowym punktowym. Literatura: K. Marcolla - „Zarys spawalnictwa” Wojciechowski - „Techniki wytwarzania t.III” Krótka teoria: Zgrzewanie polega na uplastyczn...

Spawanie MIGMAG - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

1.Cel ćwiczenia. Praktyczne zapoznanie się z urządzeniami do spawania w osłonie argonu elektrodą topliwą MIG oraz w osłonie CO2 metoda MAG oraz własnoręczne spawania blachy ze stali niskowęglowej. 2.Podstawy teoretyczne. Spawanie w osłonie gazów elektrodą topliwą Spawanie w osłonach gazów stosow...

Estymacja przedziałowa parametrów - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 406

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Estymacja przedziałowa parametrów Przedział ufności dla średniej Model I Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład normalny N (μ, *). Wartość średniej μ jest nieznana, odchylenie standardowe * w populacji ...

Histogram - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

Budowa histogramu i podstawowe charakterystyki BUDOWA HISTOGRAMU Jeżeli liczebność próby dotyczącej jednej cechy mieszanej jest duża (orientacyjnie 30) to pierwszym etapem opracowania statystycznego jest podział próby na grupy. Grupy te noszą nazwę przedziałów klasowych lub krótko klas, a wartośc...

MathCAD - omówienei

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

MathCAD Uruchom program MathCad Wprowadź następujący tekst: Laboratorium - Podstawy informatyki Imię Nazwisko, Kierunek Gr sem 2. Oblicz wartość wyrażeń: dla x=5, x=9.5, x=π oraz dla 20 pierwszych x, 3. Oblicz wartość całki oznaczonej 4. Stab...

Rozkład BERNOULLI'EGO - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1309

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ROZKŁAD BERNOULLI'EGO Rozkład dwumianowy, dotyczący zmiennej losowej dyskretnej, jest oparty na doświadczeniach typu Bernoulli'ego, których schemat jest następujący: wykonuje się serię n niezależnych doświadczeń...

Rozkład normalny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ROZKŁAD NORMALNY Zmienna losowa ciągła X ma rozkład normalny o wartości średniej M i odchyleniu standardowym σ, co symbolicznie zapisujemy N(m,σ), jeśli jej funkcja gęstości prawdopodobieństwa w...

Tatystyka matematyczna i planowanie - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Statystyka matematyczna i planowanie... PLANOWANIE EKSPERYMENTU 1. INFORMACJE WSTĘPNE Planowanie eksperymentu (PE) ang. The Design of Experiments ⇒ R.A. Fisher 1935 rok (w ramach prac dotyczących analizy wariancyjnej). Eksper...

Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Statystyka matematyczna i planowanie Literatura 1. Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, "Statystyka od podstaw", PWE, W-wa, 1998 2. Dobiesław Bobrowski, "Probabilistyka w zastosowaniach technicznych", WNT, W-wa, 1986 3. William Volk, "Statystyka stosowana dla inżynieró...